Oslo kommune fordeler tre millioner i tilskudd til kultur i barnehager.

Robinhund med Heidi Marie Vestrheim og Jarl Flaaten Bjørk, © Tanja Steen

Oslo kommune lanserer i år en ny tilskuddsordning til kultur i barnehager, og oppfordrer musikere, dansere, kunstnere, skuespillere og andre profesjonelle kulturaktører til å søke. Tre millioner skal fordeles i 2019.

– Det er viktig at det lages mer og bedre kunst for barn, og at de kan møte den på en arena der de fleste er, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.
– Vi ønsker å stimulere til mer kunst i barnehagen, og håper det kommer mange gode prosjekter.

Profesjonelle enkeltaktører og institusjoner innen kunst- og kulturfeltet kan søke om midler til å presentere kunst og kultur for barnehagebarn. Aktiviteter som finner sted i barnehager vil bli prioritert, men kan også foregå andre steder.

Oslo kommune søker kunstnere med idéer for spennende kulturprosjekter for barn mellom 0 og 6 år, og fristen for å søke er 22. mars 2019.

Alle som mottar støtte gjennom ordningen vil bli presentert i en katalog etter modell fra Den kulturelle spaserstokken, der barnehagene selv tar direkte kontakt med utøver for bestilling. Kulturetaten produserer en katalog der hvert tilbud vil bli godt presentert. Barnehagene i Oslo vil gjøre bestillinger i juni.

Søknadsskjema og mer informasjon finner du her.

Publisert:

Del: