Odd Gullberg er oppnevnt som styreleder for Ultima i perioden 1. Januar-31 desember 2014.

Kulturdepartementet har oppnevnt Odd Gullberg som ny styreleder for Ultima Oslo Contemporary Music Festival for perioden fra 1. januar 2014 til 31. desember 2014.

Gullberg har bakgrunn som administrerende direktør i blant annet World Business Council for Sustainable Development (Geneve) og Norsk Hydro Americas (Nord- og Sør-Amerika, basert i USA). Han har også hatt diverse lederposisjoner i Norsk Hydro, Oslo, og var fra 2007-2013 direktør i Oslo-Filharmonien.

Gullberg overtar etter Ingrid Røynesdal. Det ble klart at Røynesdal skulle fratre som styreleder da hun ble tilsatt som direktør i Oslo-Filharmonien, og Røynesdal har fungert i vervet i påvente av departementets oppnevnelse.

Publisert:

Del: