Jan Ole Otnæs ble valgt til ny styreleder i Norsk Jazzforum under landsmøtet på Fornebu utenfor Oslo 5. og 6. mai. Han overtar etter Halvard Kausland, som har sittet ut perioden på fire år.

Jan Ole Otnæs

Rundt 70 delegater var til stede på Norsk Jazzforums landsmøte, der et viktig punkt var arbeidet med å styrke jazzmiljøenes kontakter med de politiske myndigheter. Det ble lagt vekt på at Norsk Jazzforum må være en godt synlig organisasjon i slike sammenhenger, for å trygge den kulturpolitisk viktige rollen som jazzen innehar i dag. Dette emnet hadde også vært oppe under jazzkonferansen i Kongsberg i mars.

Det ble ellers fokusert på samarbeid med andre aktører, der samarbeidet mellom de regionale jazzsentrene blir viktig. Dessuten tok man opp spørsmålet om en nasjonal jazzscene, som er et arbeid som er høyt prioriterty styreleder, og vil ha det vervet de neste to årene.

Styret i Norsk Jazzforum består nå av følgende personer: Jan Ole Otnæs (styreleder), Lars Mossefinn (nestleder), Terje Gewelt (styremedlem), Svein Folkvord (styremedlem), Frode Sannum (styremedlem), Erling Aksdal jr. ( styremedlem) og Ingrid Brattset (styremedlem). For vararepresentanter, musikerutvalget og et komplett referat av landsmøtet, anbefaler vi en tur innom Norsk Jazzforums utmerkede hjemmesider.

Publisert:

Del: