«Nye stemmer» holdes for første gang denne helgen. Serien tilbyr gratis undervisning til kvinner som ønsker å komponere profesjonelt.

Seminarserien «Nye stemmer» starter opp i Bergen denne helgen. Tiltaket har som formål å bidra til å øke andelen kvinnelige komponister i musikkfeltet. I dag er omtrent 14 prosent av komponistene i kunstmusikken i Norge kvinner, og andelen har ligget lavt over lang tid.

«Nye stemmer» tilbyr gratis undervisning til kvinner som er interessert i å komponere profesjonelt. I tillegg gis det individuell veiledning til dem som ønsker å søke til komposisjonstudier. Tiltaket er inspirert av «jenteprosjektet» som Rune Rebne startet opp ved Norges musikkhøgskole i Oslo.

Det er ingen krav til ferdigheter hos deltagerne. Men det kreves at deltakere har en intensjon om å komponere musikk seriøst. Deltakerne må være over 16 år.

I oppstartfasen arrangeres det tre helgeseminarer: 9.-10. desember, 13.-14. januar 2018 og 3.-4. februar 2018. Seminarene består både av forelesninger og presentasjoner, korte komposisjonsøvelser, lytting, diskusjon, og bidrag av dem som deltar. For deltagere er det mulig å legge frem skisser og arbeidsprosesser i stedet for å komme med ferdige komposisjoner.

Deler av seminarene er åpne for alle, både kvinner og menn. Dette gjelder førstkommende lørdag, samt 13.1.2018 og 3.2.2018, mellom kl 12.15 og 16.00.

Initiativtaker og arrangør for seminarene er Rebecka Ahvenniemi, som også skal undervise.

«Nye stemmer» støttes av Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune, Griegakademiet og Bergen Offentlige Bibliotek.

Publisert:

Del: