Når statistikken for 2002 nå er gjort opp, viser det seg at fjoråret er det beste publikumsåret i Bergen Filharmoniske Orkesters historie. Til BFOs tilsammen 97 konserter kom det totalt 97 235 publikummere. 44 norske verker ble oppført 144 ganger, og av norske nålevende komponister ble 17 verker oppført 51 ganger. Samtidig er det gjort kjent at orkesteret nå skal spille inn Olav Anton Thommessens fiolinkonsert “Bullseye” for det svenske plateselskapet BIS.

Olav Anthon Thommesen (Foto: Lisbeth Risnes, MIC)

BIS er antagelig Nordens mest anerkjente klassiske plateselskap, og satser nå videre på norsk musikk, etter nylig å ha gitt ut “Grieg – Orchestra Volume 1” med nettopp Bergen Filharmoniske Orkester og dirigent Ole Kristian Ruud. Nå meldes det at Olav Anton Thommessens fiolinkonsert “Bullseye” skal spilles inn med fiolinist Peter Herresthal og Bergen Filharmoniske Orkester. “Bullseye” har fra tidligere vunnet Edvardprisen, og Herresthal fikk kritikerprisen for sin framføring av verket med BFO under Bergen festspillenes 50-årsjubileum i fjor.

BFO melder ellers at 90 av fjoråerts konserter ble avholdt i Norge. Av disse var 79 orkesterkonserter og 11 kammer- og rene korkonserter. Publikumstallet her var 89 835. 7 konserter fant sted i utlandet, dvs. på turnéen til Østerrike og Kroatia i oktober. Her ble publikumsbesøket 7400.

Av orkesterkonserter i Norge og utlandet til sammen, er det holdt 86 konserter med 96 445 publikummere. Det er 4000 flere publikummere enn i 1996, som til nå har vært rekordåret, og gir et snitt per konsert på 1 121 besøkende.

Hvis vi går bak tallene innenlands, er 10 orkesterkonserter spilt utenom Bergen, med publikum på 10 429. I tillegg kommer 6 skolekonserter i Hordaland, med 4200 skolebarn og lærere. Totalt i Norge, utenom Bergen, blir det 16 konserter og 14 629 publikum.

Orkesteret har i de senere årene satset stadig mer på konserter utenom Bergen. Fylkesvis fordeler konsertene seg slik: Oslo to, Rogaland fire, Sogn og Fjordane en og Hordaland ni.

— Ylvis-konsertene setter her spor etter seg både i antall konserter og antall publikum, forteller Lorentz Reitan ved BFO. – At Rogaland er såpass flittig besøkt, skyldes to Ylvis-konserter i Stavanger og to konsertbesøk i Haugesund. I Oslo holdt Harmonien én konsert med Simone Young og én med Ylvis-brødrene.

— I statistikken for barn og unge er vi antakelig best av orkestrene – igjen! Tilrettelagte konserter for barn og unge var i alt 28, og med 30 570 tilhørere. Her er talt konserter både i og utenfor Bergen, oppsummerer Reitan.

Orkesteret har ellers satset mye på norsk musikk, og til sammen ble 44 norske verker oppført 144 ganger. Av nålevende norske komponister ble 17 stykker oppført 51 ganger. Det var. tre uroppførelser av norske verker: Den aktuelle “BullsEye” av Olav Anton Thommessen (som ble fremført i to versjoner), “Scherzofrenia” av Eivind Buene og Edvard Hagerup Bulls tredje symfoni fra 1963.

Publisert:

Del: