– Vi er positive til Kulturløftet, og har lyst til å rose kulturminister Trond Giske for det. Akkurat derfor er dette bortfallet så rart tatt i betraktning det de 6 millionene i LOK-midler utløste av frivillige arbeidstimer. Dette sier Kristin Danielsen, daglig leder i Ny Musikk. Danielsen sier videre at organisasjonens ti lokalavdelinger i gjennomsnitt mister en tredjedel av sitt driftsgrunnalg med bortfallet av LOK-ordningen. I følge Danielsen gikk to av seks millioner i ordningen til samtidsmusikk og relaterte genre.

Kristin Danielsen (Foto: Ny Musikk)

Av Carl Kristian Johansen

— LOK-støtten burde ikke bare gjenoppstått, den burde dobles for å opprettholde og styrke det fantastiske tilbudet ordningen har gitt, sier Kristin Danielsen, daglig leder i Ny Musikk.

På hvilken måte har bortfallet av LOK-midler fått konsekvenser for lokalavdelingene til Ny Musikk?

— Våre ti lokalavdelinger har gjennomsnittlig mistet 1/3 av sitt driftsgrunnlag etter at LOK-ordningen forsvant. Vår finansieringsmodell er at hver krone vi gir sentralt skal utløse 2 kroner lokalt fra offentlige ordninger, og kommunale eller fylkeskommunal midler.

Hvor mye penger er det snakk om for Ny Musikk sin del?

— Av 6 millioner i LOK-ordningen gikk to millioner til samtidsmusikk og relaterte genre som Ny Musikk opererer i – altså det som ikke er pop- rock- og jazz.

— Det er typisk at det går ut over de smale uttrykkene når slike støtteordninger forsvinner.

Hva er deres kommentar til at dette nå er et kommunalt ansvar?

— Giske sier at disse midlene skal hentes ut fra de respektive kommunene. Det er et greit prinsipp og kommunene har fått en stor generell økning. Men alle vet hva som skjer når man eksempelvis setter en konsertserie opp mot behovene for økte midler til sosiale tiltak. Det er jo også en prioritering jeg skjønner.

— Problemet er at midlene ikke er øremerket til kultur. Vi kan ikke kjefte på kommunen i alle tilfeller. Vi mener at flytter man på pengene bør midlene bestå. Det bør hete at pengene skal gå til musikktiltak i kommunen.

Men representerte LOK-ordningen en garanti for Ny Musikk i form at det var automatikk i tildelingene?

— Nei. Alle måtte søke for hvert enkelt prosjekt og fikk tildeling etter en faglig vurdering. Men det fantes altså en pott med penger. Den åpenbare konsekvensen er at det blir færre konserter. Samtidig dreper man effektivt entusiasmen til de mange ildsjelene rundt om i landet som tross alt legger ned mange timer gratis arbeid for å arrangere konserter.

Hva ser Ny Musikk på som fornuftig politikk i forhold til å styrke arrangørleddet?

— Alternative støtteordninger som gir produksjonsmidler er avgjørende. Det finnes så mange engasjerte personer i dette landet som er villige til å bruke tid på musikkproduksjon at det bør finnes en ordning som støtter dette.

Ny Musikk fremmer den radikale, eksperimentelle og sjangeroverskridende musikken i hele Norge.

Ny Musikk er en landsomfattende organisasjon med sentraladministrasjon i Oslo. Vi formidler samtidens kunstmusikk via konserter, CD-produksjon, verkstedsarbeide, Ny Musikks Komponistgruppe (NMK) og ensemblet Cikada. Ny Musikks medlemmer er tilknyttet en av de ni lokale avdelingene: Oslo, Hedmark, Kristiansand, Rogaland, Bergen, Trondheim, Nordland, Harstad, Tromsø.

Info i kursiv hentet fra Ny Musikks hjemmesider.

Har du reaksjoner eller sitter du med egne erfaringer i forbindelse med denne saken? Ballade tar gjerne mot kommentarer og innlegg på e-post..

Publisert:

Del: