Kritikerens rolle er for tiden mye debattert, og innen musikkfeltet har slike diskusjoner en tendens til å oppnå høyere temperatur enn i andre kunstretninger, skriver Ny Musikk i forhåndsomtale av debatten som skjer 1. februar i Bergen.

Ballade-kollasj hos nyMusikk Bergen i forbindelse med en debatt om musikk-kritikk og kritikerens rolle, datert januar 2007. Se artikkelen i venstre marg, © nyMusikk Bergen

Kritikerens rolle er for tiden mye debattert, og innen musikkfeltet har slike diskusjoner en tendens til å oppnå høyere temperatur enn i andre kunstretninger. I høst gikk en lengre debatt om musikkritikk i Morgenbladet, Aftenposten og på Ballade.no.

Ny Musikk Bergen vil nå forsøke å føre denne samtalen videre gjennom et møte mellom tre svært ulike kritikere, hvorav én tilfeldigvis også sitter i styret for Ny Musikk Bergen.

Etter innlederne åpnes det for samtale og deltagelse fra salen ledet av Grethe Melby.

Deltagere:
— Magnus Andersson – musikkviter og kritiker i Morgenbladet og Ballade.
— Peter Larsen – medieviter og musikkritiker i Bergens Tidende
— Erlend Hammer – kunsthistoriker, kunstkritiker og styremedlem..

Ordstyrer: Grethe Melby

Aktuelle spørsmål:

* Hvem er kritikken ment for; musikerne og komponistene, publikum, eller kritikerne selv?
* Lider musikkfeltet under et diskursivt handikap i forhold til andre kunstarter?
* Kan kritikeren fortsatt ha definisjonsmakt og er dette ønskelig?
* Hvilke krav kan/ bør man stille til kritikerne?
* Hvordan bidrar den kritikken som skrives til å posisjonere samtidsmusikken i den kulturelle offentligheten?
* Dialogisk kritikk: bør musikere og komponister svare på kritikker?

Debatten vil foregå på Hordaland kunstsenter, 1. februar kl. 19.00. Gratis adgang.

Besøk Ny Musikk Bergen sine hjemmesider her.

Publisert:

Del: