Kai Gustavsen er tidligere kultursjef i Hole kommune.

Kai Gustavsen er ansatt som ny daglig leder i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival. Gustavsen tiltrer i stillingen 15. juni 2012.

Gustavsen har erfaring fra offentlig, halvoffentlig og privat finansiert kulturliv. Han kommer direkte fra stillingen som kultursjef i Hole kommune, og har tidligere blant annet vært ansatt som markedssjef ved Drammens Teater.

Gustavsens viktigste oppgaver som daglig leder i Kongsberg Jazzfestival vil, i følge en pressemelding fra festivalen, være “å videreutvikle festivalen med basis i vår profil som en nytenkende og grensesprengende festival, samt å gjennomføre flyttingen av festivalens tyngdepunkt til vestsida. Videreutviklingen av folkefesten på og rundt Kirketorget vil stå sentralt i denne prosessen.”

Kai Gustavsen er, og vil fortsatt være, medeier i Bragernes Konsert AS, som blant annet står ansvarlig for konsertene under Drammen Elvefestival. Gustavsen vil ikke lenger ha operative oppgaver i Bragernes Konsert, og styret i Kongsberg Jazzfestival ser i følge pressemeldingen ingen problemer med at han fortsetter som styremedlem og deleier i selskapet.

Publisert:

Del: