Music in Refuge har lanseringsmøte på Kulturhuset i kveld.

Farah og Zainab Foto: Jonas Kilmork Vemøy

Rett sør for byen Tyr i Libanon, ligger den palestinske flyktningleiren Rashidieh, der 31 000 flyktninger er stuet sammen på noen kvadratkilometer. Leiren ble opprettet under den første flukten fra Palestina i 1948, og siden det har UNRWA sørget for det aller mest nødvendige. En barneskole, en moské og et enkelt sykehus er tjenestene som tilbys. Bortsett fra det er samfunnet overlatt til seg selv, skriver inititativtakerne til stiftelsen Music in Refuge som har lanseringsmøte i kveld, i en pressemelding.

Forhistorien til stiftelsen strekker seg tilbake til 2002. En gruppe musikkpedagoger tilknytte NMH har bidratt til å drive et prosjekt der kompetanse, instrumenter og driftsmidler har gitt barn og ungdom i Rashedieh et musikktilbud. Prosjektet har til nå vært støttet av en privat stiftelse og noe offentlig støtte fra blant annet Utenriksdepartementet.

Det private sponsorfondet er imidlertid brukt opp, og departementet har trukket sin støtte. Derfor har initiativtakerne valgt å opprette stiftelsen Music in Refuge, som skal ta saken på alvor, sørge for videre drift og utvikling av musikktilbudet i Rashidi.

– Å se hvordan prosjektet har gitt et etterlengta tilbud til disse barna, samtidig som det har utvikla unge musikkpedagoger, har vært stort. Men prosjektet er sårbart så derfor må vi nå slå skikkelig ring rundt det, skriver Andreas Lønmo Knudsrød og Goran Obad i stitftelesesstyret i meldingen.

Music in Refuge har som visjon å etablere flere musikkprosjekter der levekårene er elendige og barnas kulturelle rettigheter ikke-eksisterende. For menneskerettigheter handler også om utøvelse av kultur, som bidrar til menneskeverd og ikke-diskriminering.

Lanseringen holdes på Kulturhuset mandag 3. september fra klokka 19.00.

Publisert:

Del: