Frist for innsendelse av søknad til kirkemusikkordningen er endret til 1. juni og 1. desember.

Kirkebygg

Svar på søknader innsendt til 1. juni vil foreligge medio september. Svar på søknader innsendt til 1. desember vil foreligge medio mars påfølgende år, melder Norsk kulturråd.

Tilskuddsordningen for kirkemusikk har som formål å utvikle kirken som konsert- og kunstarena, og fornye profesjonelt musikkarbeid og konsertproduksjon i kirken. Gjennom økt aktivitet innenfor disse områdene er det også et overordnet mål å styrke rekrutteringen til kirkemusikkfeltet.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes tilskudd til tiltak som er i samsvar med formålene for ordningen. Kulturrådet vil prioritere prosjekter og programmer som har et langsiktig perspektiv (3-5 år) og som har et høyt kunstnerisk nivå.

Det er ønskelig med prosjekter som bidrar til økt samarbeid mellom de ulike kirkemusikkmiljøene. Det kan også søkes støtte til kirkemusikkprosjekter som involverer musikkmiljøer og formidlingsarenaer utenfor kirken.

Krav til søknaden

Søknad om støtte til kirkemusikkprosjekter skal inneholde følgende:

— utfylt søknadsskjema
— hvem som er ansvarlig for planlegging, økonomi og gjennomføring av tiltaket
— prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket
— framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
— budsjett og finansieringsplan

Informasjon om ordningen, søkerveiledning og søknadsskjema finnes på denne siden til Norsk kulturråd.

Publisert:

Del: