Tidligere nestformann Ragnar Halvorsen er utnevnt til ny styreformann i Oslo Filharmonien. Han tar over etter Arve Johnsen som gikk av for knappe to uker siden.

Valgerd Svarstad Haugland

— Jeg er svært tilfreds med at Ragnar Halvorsen, med sin betydelige ledererfaring og langvarige engasjement for orkesteret, vil ta på seg dette omfattende vervet, sier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland i en kommentar til Nationen etter at hun før helgen utnevnte Halvorsen til ny leder for Filharmonien.

Ragnar Halvorsen var konsernsjef og styreformann i DYNO Industrier AS til 1995. Han har også vært formann i Norsk Arbeidsgiverforening og president i Næringslivets Hovedorganisasjon. Halvorsen har også hatt en rekke styreverv i norske bedrifter.

Filharmoniens styre ble han først knyttet til som varamedlem i 1987, og som nestleder i 1992. Da Arve Johnsen gikk av som styreformann for to uker siden, sa Halvorsen seg villig til å fungere som leder inntil en ny leder ble oppnevnt. Nå blir den tidligere nestlederen altså sittende i sjefsstolen etter at kulturminister Svarstad Haugland før helgen utnevnte nettopp han til Filharmoniens nye leder.

Publisert:

Del: