Norges Korforbund tar taktstokken i egne hender. Fra høsten av tilbyr de fjernundervisning til diplom og master i korledelse i samarbeid med Det Jyske Musikkonservatorium i Danmark.

— Det er tungt å få til nok studieplasser i Norge. Det går fremover, men det går for sakte. Gjennom dette samarbeidet med Det Jyske Musikkonservatorium kan vi tilby åtte studieplasser til, øremerket norske studenter, sier Rune Bergman, musikkpolitisk rådgiver i Norges Korforbund.

Mindre formelle krav
De to utdanningene gir 60 studiepoeng hver, gjennom deltidsstudier over fire semestre. Sammen med andre studier kan diplomstudiene bygges inn i en tilnærmet lik norsk bachelorgrad, mens masterstudiet vil kunne bygges ut med en videre spesialisering i Århus og gi mastergrad.

Søkere må altså dokumentere tidligere utdanning og erfaring, samt bestå en opptaksprøve, men kravene er mindre formelle enn ved noen norske institusjoner. Til diplomstudiet kreves ikke høyere utdanning innen musikk.

— Formelle krav kan medføre at mange talenter går til spille. Det finnes mange eksempler på folk som tidligere har tatt en annen utdannelse, og senere har oppdaget gode egenskaper som dirigent. Til diplomstudiet kreves det derfor noe høyskole- eller universitetsutdanning, men det trenger ikke nødvendigvis å være musikkfaglig, så lenge man har erfaring. Slik ønsker vi å styrke det faglige nivået til entusiastene som gjør en viktig jobb i Norge, sier Bergmann.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook

«Long distance learning»
De åtte studieplassene, som altså er forbehold norske studenter, er også ment å tilby kompetanse og undervisning til kordirigenter som allerede er i jobb her hjemme.

— Det geniale med konservatoriet i Århus er at de er ledende i Europa på fjernundervisning. Studiene vil bestå av flere praktiske samlinger i Århus og i Norge, men mye av den teoretiske undervisningen foregår på nett, og veiledning vil skje over et skype-lignende system, sier Bergmann.
Bergmann legger også vekt på blandingen av klassisk og rytmisk undervisning.

— Dirigenter blir ofte spesialisert i en sjanger av musikk. Da er det mange som blir hjelpesløse i mer sammensatte konserter og i kor som vil gjøre begge deler. Med halvparten klassisk og halvparten rytmisk undervisning er dette en skreddersydd dirigentutdanning for de som vil klare seg i det frivillige musikkliv, sier han.

Les også: Ingen nye tatt opp til kordireksjon ved NMH

— Ja takk, begge deler
For Bergman er det viktig å understreke at tilbudet ikke er ment som konkurranse til eksisterende utdanninger i Norge.

— Dette er tenkt som et supplement når vi ikke klarer å produsere nok studieplasser her hjemme. Norges Korforbund mener “Ja takk, begge deler” — det vil fortsatt være for få studieplasser i forhold til behovet her i Norge.

Søknadsfrist for studiene er 4. mai, og prisen ligger på mellom 11 000 og 13 000 danske kroner per semester. Man kan søke Korforbundet om stipend for kursavgiften.

Les mer om studietilbudene på Korforbundets nettsider. Her kan du også lese et intervju med studenten Ruth Nonseid som har vært med på prøveprosjektet for undervisningen.

Publisert:

Del: