Boken Når musikken gir mening, som gis ut i flere gratis nedlastbare format, bygger på DKS-studier fra Høgskolen i Sørøst-Norge.

Utsnitt av forsiden på Når musikk gir mening

Høgskolelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), studiested Bø, Torild Wagle Christensen har skrevet boken Når musikken gir mening – Kommunikasjon om kvalitet i skolekonserter.

Her forsøker forfatteren å bygge bro mellom generelle honnørord om kvalitet og ordløse kvalitetserfaringer i DKS. Hun utforsker samarbeidspartenes kommunikasjon om kvalitet med utgangspunkt i spesifikke skolekonsertsituasjoner. Målet er å tydeliggjøre konflikt- og konsensuslinjene i debattene og gi innspill til partenes samarbeid i praksisfeltet.

Studien viser ifølge forhåndsomtalen at elevene med sine mangfoldige kvalitetsoppfatninger utfordrer konfliktlinjene i de voksne deltakernes debatt, og at barnetrinns-elever kan ha helt andre oppfatninger enn det som er referert i tidligere DKS- og skolekonsertstudier.

Christensen er tilknyttet høgskolens kulturstudier og underviser i fagområdene kultur for barn og unge, kulturprosjektledelse, samt kommunikasjon og kreativitet. Hennes forskningsfelt er estetikk og musikkpedagogikk, med vekt på musikk- og kulturformidling for barn og unge, og de siste årene har hun forsket på skolekonserter. Hun er utdannet fløytist og musikkpedagog med hovedfag i musikkpedagogikk fra Norges musikkhøgskole. Christensen har vært redaktør for tidsskriftet Musikk og skole og har bidratt i flere publikasjoner.

Boken gis ut som såkalt open access-publikuasjon. Det vil si at den er gratis for nedlasting i flere ulike format.

Publisert:

Del: