Musikernes Fellesorganisasjon etterlyser i denne pressemeldingen fremdrift og kreative innspill fra NRKs side med hensyn til musikervederlag for kringkasting av konsertopptredener. Musikernes Fellesorganisasjon er interessert i å få i stand en avtale om minstebetaling for kringkasting av festivalopptak, slik det for eksempel er vanlig i Sverige.

Arnfinn Bjerkestrand, Musikernes Fellesorganisasjon

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har sett seg lei på manglende framdrift fra NRKs side i forhandlinger om vederlag for kringkasting av festivalkonserter. Forbundet etablerer nå retningslinjer for hvordan festivalartister bør forholde seg til NRK og andre kringkastere.

— Vi har lenge hatt en dialog med NRK med sikte på å komme fram til en sentral avtale om minstebetaling for kringkasting av festivalopptak. Siden februar har NRK unnlatt å svare på våre henvendelser for å videreføre dette arbeidet. I stedet forutsetter NRK nå at den enkelte festival skal sikre NRKs interesser overfor utøverne, og dette har dessverre allerede ført til problemer, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

— NRKs planer om å kringkaste Erlend Skomsvolls bestillingsverk til Vossa Jazz, gikk i vasken fordi NRK nektet å forholde seg til utøverne, som jo eier rettighetene til sine egne prestasjoner. Festivalen, som hadde påtatt seg å forhandle på vegne av NRK, kastet kortene da musikerne ba om forhandlingsbistand fra oss. Vi er usikre på hva NRK egentlig ønsker å oppnå med sin nye forhandlingsmodell, men utøverne finner seg åpenbart ikke i at NRK nærmest opptrer som lommetjuver. NRK må gjerne gjøre opptak, men først må de oppnå enighet om vilkårene – enten med de utøverne det gjelder eller med MFO, sier Bjerkestrand.

Verken MFO eller Skomsvoll og musikerne hans har fått se retningslinjene som NRK skal ha pålagt norske festivaler å følge. Forbundet har imidlertid grunn til å tro at NRK blant annet ønsker å sikre seg eneretten til å utgi opptakene på plate, eventuelt ved at opptakene videreselges til tredjemann.

— Når NRK verken vil forhandle med rettighetshaverne eller bidra til å klargjøre hvilke rettigheter NRK ønsker å kjøpe, legger statskringkasteren selv opp til en uhyre vanskelig forhandlingssituasjon. Lettere blir det ikke ved at NRK skyver festivalene foran seg inn i slike forhandlinger. MFO har derfor sett seg nødt til å lage egne retningslinjer til bruk for utøverne, slik at de ikke skal selge unna flere rettigheter enn de er klar over. På vegne av medlemmene våre forlanger vi at NRK spiller med åpne kort, sier forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand.

MFOs Retningslinjer for kringkastingsavtale finnes på www.musikerorg.no, og er også lagt ut som egen sak her på Ballade . Se ellers Musikk-Kulturs mai-utgave, og www.musikk-kultur.no

Publisert:

Del: