Formannskapsmøtet i Notodden kommune besluttet enstemmig å gi bluesfestivalen garanti for et likviditetslån på tre millioner. – Det er alvorlig at en festival med knutepunktstatus går med underskudd, sier statssekretær Lubna Jaffery.

© Frode Slettum

Etter årets arrangement sitter Notodden Bluesfestival med negativ egenkapital på over tre millioner kroner. Festivalen trenger umiddelbart frisk kapital for å betjene ubetalte regninger og sikre videre drift.

I dag innvilget formannskapet i Notodden kommune en garanti for et lån på tre millioner kroner

Runar Lia, daglig leder i Notodden Bluesfestival, sier til Ballade at festivalen nå er ett skritt nærmere målet.

— Men fortsatt skal bystyre, kommunestyre og fylkesmannen uttale seg. Vi håper at dette kommer opp i kommunestyret 18. november. Vi forventet at kommunen sender denne saken til fylkesmannen slik at vi greier å få dette avklart innen utgangen av november. Det er vår ambisjon.

Under observasjon
Notodden Bluesfestival er knutepunktfestival, noe som betyr at festivalen mottar årlig støtte fra stat, fylke og kommune. I regjeringens kulturbudsjett for 2011 er det avsatt over 2,3 millioner kroner til festivalen. I budsjettet heter det også at Kulturdepartementet har den økonomiske situasjonen “under særskilt observasjon. Utbetaling av tilskuddet til Notodden Bluesfestival forutsetter at man finner en løsning for videre drift.”

— Kulturdepartementet har sagt at de vil ha en troverdig plan for hvordan dekke inn tapt egenkapital for å utløse midlene som står i budsjettet.

— Kan dere opprettholde knutepunktoppdraget i den situasjonen dere er i nå?

— Ja, det kan vi. Vil vi kunne gjennomføre festivalen basert på kravene til knutepunkt og de programmessige ambisjonene vi har, sier Lia.

Tett dialog
— Det er alvorlig at en festival med knutepunktstatus går med underskudd og det har ikke bare skjedd ett år. Vi er opptatt av at vi får en dialog med dem om hvorfor dette skjer. Vi ser at det aktuelt for kommunen å gå inn, men vi kan ikke si noe om det akkurat nå, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Lubna Jaffery, til Ballade.

Departementet skal til neste år evaluere knutepunktordningen. Først ut av musikkfestivalene er Olavsfestdagene og Molde Jazzfestival. Problemene på Notodden kommer ikke til å endre på rekkefølgen av festivaler som gjennomgås. Men Fjell mener at situasjonen Notodden bluesfestival befinner seg i, på sikt kan få konsekvenser for knutepunktstatusen.

— De økonomiske rammene som Notodden har nå, kan få betydning for hvordan de løser sitt knutepunktoppdrag. På lenger sikt kan det ha noe å si for statusen. Vi må gå inn i en tett dialog med festivalen, kommune og fylke. Vi ønsker at Notodden bevarer statusen. Olavsfestdagene kom seg ut av økonomiske problemer, vi må gi Notodden en mulighet til det samme. Hvis det viser seg å være vanskelig, får vi komme tilbake til saken, sier Fjell.

Publisert:

Del: