Etter flere år med små økonomiske rammer, økes bevilgningen til NOTAM med en million kroner. – Den oppbygging av et troverdig senter som vi nå håper kan skyte fart, håper vi skal gi stor effekt i Norge sier NOTAM-leder Jøran Rudi i en pressemelding.

Jøran Rudi 2007, bw_høyt

Etter mange år med sviktende økonomi måtte NOTAM i 2006 innskrenke virksomheten. De la om kursen i retning av spissere aktivitet, større fokus på faglig høyt nivå, og egeninitierte prosjekter, som i 2008 blant annet resulterte i:

— fokus på teknisk utviklingsarbeid: som Sensorbue-prosjektet, samt Stockhausen-konsertene ”Mikrophonie I” og ”Hymnen”, alt i samarbeid med Norges

Musikkhøgskole

— lydkunstkonkurranse og påfølgende lydkunstutstilling ”Absorpsjon og resonans” som åpner på Henie Onstad Kunstsenter 20. november

— publikasjoner av flerspråklige tekstsamlinger i forbindelse med Stockhausen-konserter og lydkunstutstilling

Håper å skape utvikling i musikklivet

For neste år har Kulturdepartementet foreslått en bevilgningsøkning for senteret på 1 million krone. Bevilgningens tilhørende tekst sier dessuten at aktiviteten skal gjennomgås med sikte på å styrke den faglige virksomheten.

— Den oppbygging av et troverdig senter som vi nå håper kan skyte fart etter snart tretten års underfinansiering, håper vi skal gi stor effekt i Norge, både for utvikling i musikklivet og de genreoverskridende deler av kunstlivet generelt, forteller NOTAMs leder, Jøran Rudi i en pressemelding.

— Med et i økende grad internasjonalisert musikkliv, er ingenting mer naturlig enn at det finnes et norsk senter for teknologi i musikk og kunst som kan bidra til synliggjøring av norsk musikklivs mangefasetterte kvaliteter også på den internasjonale scenen.

— NOTAM ser frem til å kunne besvare et større antall av de henvendelser vi stadig får på en positiv måte, for slik å skape større dybde i norsk engasjement internasjonalt, sier Rudi.

Det er NOTAM som melder dette i dag.

Publisert:

Del: