Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk (NOTAM) søker organisasjonskonsulent i halv stilling, som skal hjelpe til med den daglige administrasjonen av senteret. Søkere bes å melde sin interesse innen 8. februar.

NOTAM er et produksjonssted for nyskapende arbeid med lyd – i komposisjon, forskning, utdanning og formidling. NOTAM fremmer innovative tilnærminger til musikk på tvers av tradisjonelle faggrenser, og er et nasjonalt, kreativt kompetanse- og ressurssenter. NOTAM er del av et stort internasjonalt nettverk, og i forbindelse med omorganisering og planlagt prosjektvirksomhet søker NOTAM:

Organisasjonskonsulent i 50% stilling.

Arbeidsoppgaver: Daglig administrasjon av NOTAM, regnskap, budsjett, inklusive utarbeiding av søknader om offentlig og annen økonomisk støtte. NOTAM har virksomhet i mange felt, og organisasjonskonsulenten har, i samarbeid med leder og produsent, ansvar for oppfølging av virksomheten.

Stillingen er utfordrende og interessant for den som vil arbeide i krysningspunktet mellom kunstnerisk aktivitet, utviklingsarbeid og administrasjon.

Kvalifikasjoner: Relevant praksis og/eller utdannelse på univ./høgskolenivå, administrativ erfaring, innsikt i økonomistyring, kjennskap til norsk musikkliv. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Søknad med CV og referanser sendes NOTAM, Nedre gate 5, 0551 Oslo eller med E-post til joranru@notam.uio.no innen 8. februar. Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon, ring leder Jøran Rudi tlf. 22 35 80 69, eller styreleder Kjetil Solvik tlf. 23 36 70 33

Publisert:

Del: