INNLEGG: NOSO er mer et arrangørsamarbeide mellom ulike ensembler, ikke en utøverinstitusjon i seg selv, skriver Magnus Mulligan i dette svaret til Geir Johnson.

NOSO-utsnitt, © noso.no

Det stemmer helt sikkert det Geir Johnson skriver om at Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester (NOSO) er arrangør av ukentlige konserter. Forskjellen er i den grad det kan anses som operaoppsetninger eller symfoniorkesterkonserter. Jeg er selv bosatt i Tromsø ca 10 minutter fra Tromsø Kulturhus, og store orkesterproduksjoner av NOSO hører til sjeldenhetene.

Les Mulligans første innlegg: NOSO - en kulturpolitisk brøler

Opera- og symfoniorkester
Poenget med et opera- og symfoniorkester må være at man skal produsere fullstørrelse operaoppsetninger og symfoniorkesterkonserter på høyt nivå. Det er det per i dag lite av, noe som står i sterk kontrast til det Geir Johnson skriver i sitt tilsvar til meg.

Hvis vi sammenlikner med eksempelvis Oslo Filharmoniske Orkester er det vanlig med ukentlige produksjoner med orkesterprøver på dagtid og konserter på torsdag og fredags kveld. Også i Den Norske Opera er det vanlig med nesten daglige forestillinger på kvelder og jevnlige produksjoner. NOSO er en kombinasjon av disse to elementene slik navnet tilsier. Deres hovedoppgaver bør være å servere publikum operaforestillinger og symfoniorkesterkonserter på høyt nivå regelmessig (men selvsagt i en mindre skala enn i hovedstaden).

Per i dag er NOSO mer et arrangørsamarbeide mellom ulike ensembler, ikke en utøverinstitusjon i seg selv.

Les Geir Johnsons svar til Mulligan

Faste ensembler
Nok en gang må jeg presisere fordelene med faste ensembler. Selv om det tidligere Tromsø Symfoniorkester ifølge Aslak Wøllo Sørgaard ikke holdt mål holdt orkesteret i hvert fall til i Tromsø by. Det er mer enn det NOSO er i dag.

Det hadde heller ikke vært så dumt om man prioriterte å bygge opp FMKN i Harstad, som en viss person under kallenavnet ”orkestermusiker” skrev som kommentar i går. Det har heller ikke skjedd etter opprettelsen av NOSO. Alt NOSO viser seg å være er de samme ufullstendige ensemblene som tidligere under ett nytt navn.

Publisert:

Del: