Ultimasjef Lars Petter Hagen er gjestekurator.

SPOR er en festival for samtidsmusikk og lydkunst og foregår i Aarhus i Danmark.

SPEAK UP er årets tittel på festivalen. Gjestekurator Lars Peter Hagen, som er komponist og sjef i Ultimafestivalen i Oslo, mener dette åpner opp for å diskutere problemstillinger til det multikulturelle samfunnet.

— Nasjonal og regional identitet, religion, elite versus massekultur er generelle og høyaktuelle problemstillinger som festivalens kuratoriske konsept vil kretse rundt. Festivalen vil være en arena for tenkning og dialog rundt forholdet mellom kunst og samfunn, sier Hagen om festivalen i en pressemelding.

Stykker av komponistene Eyvind Gulbrandsen og Kaj Aune skal fremføres. Aunes remake av Wagners Nieblungenringen ble også framført på Borealis i Bergen mars i år.

Kari Rønnekleiv og Ole Henrik Moe spiller sammen med islandske Hafdís Bjarnadóttir under vignetten En ny nordisk folkemusikk?, og Anne Hilde Neset, kunstnerisk leder i Ny Musikk, skal vær emed å debattere Folkekultur i samtidsmusikken.

SPOR foregår fra 10. – 13. mai.

Publisert:

Del: