Det mangler nesten 100 kulturmillioner på statsbudsjettene i forhold til hva Stortinget vedtok da de endret tippenøkkelen i 2002, skriver styreleder i Norsk musikkråd Terje Adde i dette innlegget til Ballade. Adde presiserer at løftebrudd ikke er akseptablet overfor de frivillige organisasjonene, og stiller spørsmål ved hvor mange flere millioner som kommer til å forsvinne i det kommende statsbudsjettet: – Disse pengene har blitt borte til tross for at Stortinget forutsatte at penger ikke skulle forsvinne inn i statskassen når de endret fordelingen av overskuddet fra Norsk tipping. Vil regjeringen trosse Stortingsflertallet og ta penger fra breddekulturen også i 2005, spør Adde.

Terje Adde

Av Terje Adde, styreleder i Norsk musikkråd

Stortinget forutsatte at penger ikke skulle forsvinne inn i statskassen når de endret fordelingen av overskuddet fra Norsk tipping. Dette har allikevel skjedd.

Kulturlivet trenger de pengene vi var lovet. I et demokratisk samfunn må folk kunne stole på at Stortingets vedtak blir fulgt opp. Derfor vil vi fortsette å løfte denne saken fram, og minne både kulturstatsråder og stortingsrepresentanter om at løftebrudd ikke er akseptabelt for de frivillige organisasjonene.

Når Stortinget endret tippenøkkelen i 2002 øremerket det 16,67 % av spillemiddeloverskuddet til lokale og regionale kulturbygg, Frifond og Den kulturelle skolesekken. Samtidig vedtok Stortinget: “Denne ordningen skal ikke gå på bekostning av tilsvarende bevilgninger på statsbudsjettet, men føre til en reell økning til disse formålene minst tilsvarende den økte tilførselen fra tippemidlene.”

Her er regjeringens “track record” siden den tid: Sammenholdt med regnskap 2002 mangler til sammen 98,5 mill.kr i 2004-budsjettet til Kulturdepartementet (KKD) og Barne- og familiedepartementet (BFD) i forhold til Stortingets løfte.

Tallet framkommer ved å summere kuttene i følgende budsjettposter i 2003 og 2004:

Kirke og Kulturdepartementet:
Kap. 320, post 60 Lokale og regionale kulturbygg mangler 44,295 mill.kr
Kap. 320, post 80 Tilskudd til frivillig virksomhet mangler 17,295 mill.kr
Kap. 320, post 81 Den kulturelle skolesekken mangler 15,463 mill.kr

Barne- og Familiedepartementet:
Kap. 875, post 75 Frivillig barne- og ungdomsarbeid lokalt mangler 21,5 mill kr

Hvor mye øker dette tallet når vi kommende onsdag kan lese statsbudsjettforslaget for 2005? Ikke lett å spå, men jeg er dessverre redd for at det øker.

Spørsmålet fra Norsk musikkråd og mange andre i kulturlivet er: Vil regjeringen trosse Stortingsflertallet og ta penger fra breddekulturen også i 2005?

Publisert:

Del: