Blant tildelingene fra Norsk Kulturråds siste møte er en bevilgning på kr. 520.000 til et større digitaliseringsprosjekt i Musikkinformasjonssenteret (MIC). Beløpet skal fordeles over to år, og vil sette MIC i stand til å sikre både sin eksisterende samling på over 7000 orginalmanuskripter, og samtidig effektivisere noteformidlingen vesentlig.

Noter

Ved opprettelsen i 1979 overtok MIC samtlige originalmanuskripter til musikkverker som var deponert i Norsk Komponistforening. Manuskriptsamlingen har med årene vokst og inneholder i dag ca. 7000 verker av norske komponister fra det 20. og 21. århundre. Den årlige tilvekst er på 200 – 300 verker.

En sentral virksomhet ved MIC er å gjøre dette materialet tilgjengelig for framførelser, musikkforskere, media, og andre brukere i inn- og utland. Dette har til nå skjedd ved fotokopiering.

Norsk musikkliv har vært herjet av noen skjebnesvangre branner. Da MIC ble opprettet hadde man fortsatt den tragiske brannen i 1971, hvor mesteparten av Geirr Tveitts livsverk ble flammenes rov, friskt i minne. Midt på 1980-tallet brant Norsk Musikforlags arkiv. Sikring av MICs unike materiale har derfor vært høyt prioritert. Dette har hittil skjedd i form av mikrofilm oppbevart i bankboks. Ulempen med dette er både at mikrofilming er en tungvint prosess og at filmene ikke kan brukes til produksjon av noter, hvis ulykken skulle være ute. Gjennom digitaliseringsprosjektet vil MIC kunne skanne inn alle verkene som ligger lagret i MICs hvelv, og sikre dette ved en sikkerhetskopi av alle data som oppbevares utenfor huset. Samlingen teller i dag ca. 500.000 sider, så det er et stort arbeid som venter.

For MICs kunder vil prosjektet først og fremst innebære at man på sikt vil kunne integrere notebildene i verkkatalogen og legge ut eksempler fra partiturene på internett, noe som vil gjøre det lettere å studere deler av verkene før man evt. bestiller verket for framføring.

MIC benytter seg av såkalt “publishing on demand”, dvs. at for hver bestilling hentes originalmanuskriptet fram fra arkivet for så å bli kopiert i vårt hustrykkeri. MIC kopierer årlig rundt 300.000 sider med noter. Gjennomsnittlig ventetid er en uke. Et digitalisert arkiv vil effektivisere dagens noteproduksjon betraktelig og høyne kvaliteten på kopiene vesentlig. På sikt vil det også kunne bli aktuelt å gi tilgang til nedlasting av hele verker fra internett. Sistnevnte tilbud ligger nok noe frem i tid bl.a. p.g.a. sikrings- og rettighetsspørsmål.

MICs direktør, Morten Walderhaug uttaler til Ballade:
— Tilskuddet fra Norsk kulturråd er meget gledelig, og muliggjør en umiddelbar oppstart av et omfattende og viktig arbeid, som vil komme alle brukere av norsk musikk i inn- og utland til gode i årene som kommer.

Publisert:

Del: