Norsk jazzforum har gjennom diverse støtteordninger i 2006 tildelt i overkant av 4.1 millioner kroner til sine medlemmer. I alt har 153 musikerinitierte prosjekter, 63 klubber, 43 storbandprosjekter, 36 ungdomsprosjekter og 18 festivaler og konsertserier fått støtte.

Saxofonillustrasjon (Norsk Jazzforum)

Siden 2003 har Norsk jazzforum operert med følgende støtteordninger:

Ad hoc – musikere, ad hoc – arrangør, ad hoc – storband, Frifond, klubbstøtte samt musiker- og bandstipend.

Ad hoc-støtte samt Frifond blir behandlet fortløpende av administrasjonen.

— Det skal være enkelt å søke, ha kort behandlingstid og gi raske utbetalinger, der store og små beløp bidrar til gjennomføring av prosjekter, heter det i en melding Ballade har mottatt fra Norsk jazzforum.

Klubbstøtten tildeles 2 ganger i året på bakgrunn av den aktivitetsrapporten klubbmedlemmene plikter å sende inn.

Totalt arrangerte disse ca 1150 konserter i 2006.

— Dette vitner om en høy aktivitet i jazznorge, sier nformasjonsmedarbeider Ann Iren Ødeby i Norsk jazzforum.

— Det virker som det også er en økende tendens at norske musikere spiller mer og mer utenfor Norge, mener hun.

Ca 40% av turneene støttet av Norsk jazzforum foregikk i utlandet.

Den samlede søknadssummen til ad hoc og Frifond var på nesten 5.6 millioner, og det kan se ut som om ad hoc-ordningen for musikere står lengst fra å kunne tilfredstille det reelle behovet.

— Budsjettrammen for 2007 vil ytterligere utvides for denne ordningen, lover tildelerne.

Publisert:

Del: