I et innlegg publisert på Ballade etterlyser Frode Gjerstad engasjement fra Norsk jazzforum i saken rundt manglende honorarutbetalinger fra Vossa Jazz. I dette svaret fra Norsk jazzforum skriver styreleder Harald Devold at organisasjonen faktisk har engasjert seg på flere fronter: – Videre har Norsk jazzforum hatt en aktiv dialog med styret i Vossa Jazz, og også møte med Musikernes fellesorganisasjon (Mfo). Som fagforening har Mfo jobbet for musikerne i denne saken, og Norsk jazzforum har sett det som naturlig å støtte opp om og følge opp dette arbeidet, skriver blant annet Devold i dette svaret til Gjerstad.

Harald Devold (Foto: Hilde Arvola)

Av Harald Devold, styreleder i Norsk jazzforum

I Ballade 28. august etterlyser Frode Gjerstad Norsk jazzforum i forbindelse med musikernes manglende honorarutbetaling fra Vossa Jazz.

Organisasjonen hadde i går en oppklarende og hyggelig samtale med Frode Gjerstad, men ønsker gjennom dette innlegget å klargjøre Norsk jazzforums rolle i denne saken.

I Dagbladet 23. august beskriver daglig leder Tore Flesjø situasjonen som uheldig og understreker at musikerne ikke må bli skadelidende i denne prosessen. Han uttalte videre at “….Norsk jazzforum finner det uakseptabelt at musikerne skal ta støyten”.

Videre har Norsk jazzforum hatt en aktiv dialog med styret i Vossa Jazz, og også møte med Musikernes fellesorganisasjon (Mfo). Som fagforening har Mfo jobbet for musikerne i denne saken, og Norsk jazzforum har sett det som naturlig å støtte opp om og følge opp dette arbeidet.

Norsk jazzforum er i høyeste grad en organisasjon for musikerne, på linje med festivalene, klubbene og storbandene.

Det vil være mest lønnsomt at hele det norske jazzmiljøet fortsatt står samlet, slik det har gjort de siste ti årene. På den annen side; Norsk jazzforum skal være åpne for skifter i musikernes behov og de raske endringene i markedet. For at organisasjonen skal bedre tilpasses musikernes ønsker og behov vil Norsk jazzforum, i samarbeid med de regionale jazzsentrene, nå i høst gjennomføre en omfattende spørreundersøkelse blant våre musikermedlemmer.

Norsk jazzforum vil her være årvåkne og gjerne endre kursen på enkelte områder, hvis undersøkelsen viser behov for det. Norsk jazzforum er jazzmusikernes interesseorganisasjon og skal være utfyllende på de områder andre organer ikke allerede dekker opp.

Norsk jazzforum takker Frode Gjerstad for alltid stort engasjement og at han tar opp viktige saker for jazzen. Vi føler likevel at det denne gangen var behov for visse korrigeringer.

Harald Devold,
styreleder i Norsk jazzforum

Publisert:

Del: