Moderne krypteringsteknologi kan sikre artister høyere rettighetsinntekter, og kommer til å påvirke musikkbransjen, hevder Ida Faldbakken. Hun vil starte et prøveprosjekt som ser på potensialet for blockchain-teknologi i musikk.

© Martin Grandjean / Wikimedia Commons

Det er etter hvert mange musikkteknologer som tror at den såkalte blockchain-teknologien kommer til å endre musikkbransjen (og mange andre bransjer), fordi teknologien gjør at en innspilt musikkfil kan merkes, eller tagges, med sikrede data, som styrer fordeling av rettigheter og regulere avtaler.

Betaling i et blockchain-nettverk skjer med såkalt kryptovaluta. Metadataene som er som er koblet til musikkfilen omfatter også en betalingsfunksjon. Når et spor blir lastet ned, eller strømmet, fordeles pengene automatisk til alle de involverte.

Britisk pioner
Temaet har vært oppe på flere musikkonferanser de siste årene.

Les også: Block til block

Det eksisterer noen prosjekter internasjonalt hvor målet er å bruke blockchain ved utgivelse av musikk. Ujo Music og PeerTracks er to eksempler. Etter det Ballade kjenner til er det imidlertid bare den britiske artisten Imogen Heap som til nå har prøvd å gi ut musikk ved hjelp av teknologien. Hennes låt Tiny Human finnes som en testutgivelse på Ujo Music.

Ida Faldbakken Foto: Privat
Ida Faldbakken Foto: Privat

Hvordan denne blockchain- teknologien konkret vil påvirke bransjen er det i følge Faldbakken svært vanskelig å si noe om.

– Blockchain kommer til å bli en helt grunnleggende teknologi for internett i årene som kommer. Jeg tror det vil påvirke alle typer transaksjoner og avtaler, i første omgang særlig de digitale. Derfor kommer den også til gjøre sitt inntog i musikkbransjen, sier Faldbakken, som til daglig jobber for teknologiinvestor-selskapet Plastilin.

Hun tror blockchain-teknologi kommer til å påvirke alle musikkbransjens mange mellommenn, og at resultatet blir at musikere i større grad kan komme til å klare seg uten de i dag tradisjonelle utgavene av plateselskaper og selskaper som forvalter rettigheter (som TONO).

– Nye funksjoner vil, som følge av teknologien, dukke opp og erstatte de gamle. Det dreier seg i grunnen bare om å være forberedt ved å se litt inn i glasskula, slik at musikkbransjen ikke ender i et ”kodak moment”, sier Faldbakken, med henvisning til hvordan fotokjempen Kodak ikke fikk med seg avgjørende teknologiske endringer.

Hun mener at Norge er et spesielt godt sted å starte dette arbeidet, siden vi har ledet an i bruk av ny, nettbasert musikkbruk.

Hvor nytt?
Muligheten for å gi ut musikk selv er jo ikke ny. Det nye er i følge Faldbakken at blockchain-teknologien sikrer at krypterte metadata følger et innspilt stykke musikk uansett hvor det selges, spilles av eller distribueres, og derfor gjør det lettere for artister og band selv å sikre at inntektene kommer, og at de blir fordelt korrekt mellom alle som har andeler i et verk.

– I dette systemet blir pengene dirigert direkte til riktig person. Målet er et system som blir 100 prosent transparent. Fordelingsnøkkelen følger innspillingen uansett hvor den blir brukt, sier Faldbakken.

Målet er et system som blir 100 prosent transparent. Fordelingsnøkkelen følger innspillingen uansett hvor den blir brukt

Faldbakkens spådom er at desentraliseringen av den ”kred”-funksjonen som labler og andre musikkselskaper utøver i dag, kommer til å endres i takt med at ny teknologi som blockchain kommer i bruk.

– Hvis vi ser ti år frem i tid tror jeg mye har skjedd. Den kred-funksjonen som et label har i dag vil det antagelig være mindre behov for, fordi ”word-of-mouth” i digitale sosiale kanaler vil veie ennå tyngre enn de allerede gjør, og artisten selv vil kunne følge egne data og markedskanaler.

Hun tror det er stor sjanse for at et direkte og transparent system som blockchain også vil gjøre selskaper som TONO mindre relevante over tid.

– Det er en god ting, for da vet man at pengene dirigeres til rett sted, uten at noen trenger å passe på. Men det er viktig å understreke at det er langt frem i tid ennå, og at poenget med et forskningsprosjekt som dette må være å nettopp samarbeide på tvers av hele bransjen med det mål for øye å dirigere penger i retning kunstnerne. TONO er en ekstremt viktig aktør i denne utviklingen. I UK er for eksempel PRS veldig koblet på samtalen om blockchain, sier Faldbakken

PRS for Music er TONOs søsterselskap i Storbritannia.

TONO selv er for tiden ikke involvert i diskusjoner om, eller utprøving av, blockchain-teknologi. Kommunikasjonssjef Willy Martinsen sier imidlertid til Ballade at det pågår kontinuerlig arbeid, både i Norge og internasjonalt, for å effektivisere systemene for registrering og avregning, ikke minst når det gjelder databaseløsninger.

Norge godt plassert
Faldbakken tror at holdningene i den norske uavhengige musikkbransjen går godt sammen med et prøveprosjekt som dette.

– Det norske musikkmarkedet har en stor indie-andel. Her har mange artister allerede litt av de holdningene og metodene som jeg tror kommer til å bli fremherskende. Dessuten strømmer vi mer enn andre, og har generelt et marked som er tilpasningsdyktig.

Ny plattform

Mashup Norway, et teknologiselskap etablert av IKT Norge, Music Norway og Phonofile, søker nå om penger fra KUD for å gjennomføre et pilotprosjekt.

Hvis myndighetene støtter prosjektet, starter arbeidet i desember i år. I pilotprosjektet skal det da gjennomføres markedsundersøkelser, workshops, utvikling av en egen blockchain-plattform hvor det skal gis ut musikk, en rapport og gjennomføres en konferanse i Oslo i mai.

Publisert:

Del: