Norsk Artistforbund har søkt om opptak i vederlagsorganisasjonen GRAMO. Dette vil etter det Ballade kjenner til være et av temaene på dagens styremøte i GRAMO – der spørsmålet om ekstraordinær generalforsamling nok også vil komme opp.

I statuttene for GRAMO heter det at forutsetningene for ordinært medlemskap er at man er medlem i minst en av følgende interesseorganisasjoner: FONO, IFPI Norge, Norsk Musikerforbund, Norsk Tonekunstnersamfund, Norsk Skuespillerforbund, GRAMART, Norsk Musiker- og Musikkpedagogforening eller Norsk kantor- og organistforening. Det er dette selskapet Norsk Artistforbund nå ønsker seg inn i.

— Vi trenger støtte
Norsk Artistforbund ble stiftet 11. september, og sendte i forrige uke en henvendelse til GRAMO om økonomisk støtte, samt søknad om medlemsskap i organisasjonen, som årlig fordeler rundt 50 millioner til norske artister og deres organisasjoner.

Tore Hansen i Norsk Artistforbund bekrefter at en slik søknad er sendt.

— Vi trenger støtte til en liten drift, og har søkt om kollektive midler i GRAMO på vanlig måte. Vi legger vekt på en distriktsvennlig profil, og har opprettet foreløpige distriktskontorer i Trondheim, Bergen, Stavanger og Tromsø. Det skal ikke være slik at man alltid må reise til Oslo for å bli hørt.

I en fersk pressemelding fra Norsk Artistforbund heter det at man ser det som ”urimelig at det enkelte medlem må betale tusenvis av kroner til reise og opphold for å være tilstede og avgi sin stemme på generalforsamling i Oslo.” Norsk Artistforbund har derfor opprettet de fire distriktskontorene, bl.a. med tanke på digital avholding av generalforsamlinger, samt seminarer.

Et forum for singer/songwriters
Hansen sier seg ellers svært fornøyd med responsen Norsk Artistforbund har fått så langt.

— Det har gått veldig fint. Vi har fått kjempegod respons, og kommet veldig langt på veldig kort tid. Vi representerer en nisje mellom GramArt og NOPA, og er til for både utøvende og skapende mennesker. Det finnes mange slike singers/songwriters i Norge, som inntil nå har manglet et felles forum.

Av andre viktige saker for Norsk Artistforbund finner vi TONO´s vurderingssystem, der medlemmer i organisasjonen i følge dem selv i nitti prosent av tilfellene havner i laveste kategori for vederlag. Denne kategorien kalles 1.1A, og var den opprinnelige arbeidstittelen på Norsk Artistforbund.

Vil ha plass i Fond for Utøvende kunstnere og Kassettavgiftsfondet
Norsk Artistforbund opplyser at de nå avventer TONO’s arbeid med kategorisystemet og subsidiering enav kategoriene, og deretter vil la sine medlemmer vurdere resultatet.

I pressemeldingen heter det videre at det er ”høyst betenkelig at ingen utøvere fra vår genre sitter i styret verken i Fond for Utøvende Kunstnere eller i Kassettavgiftsfondet.”

Norsk Artistforbund avslutterfor øvrig pressemeldingen med å ønske ”fred og gode arbeidsforhold i vår flik av kultur-Norge.”

Ballade.no håper i løpet av morgendagen å kunne meddele våre lesere hvor fredelig dagens styremøte i GRAMO har gått for seg.

Tore Hansen legger avslutningsvis i hvert fall ikke skjul på at han er svært spent på utfallet av dagens møte:

— Det skal bli veldig interessant å få frem i lyset hvem som er mot oss, og hvem som er med.

Publisert:

Del: