– FrPs forslag vil ødelegge den verdifulle kompetanseutvekslingen som skjer i dag, og sette oss 30 år tilbake i tid, sier generalsekretær Moen.

Korps_illustrasjon (Foto: Norges Musikkorps Forbund)

— Utspillet om at frivillige kulturorganisasjoner skal overta kulturskolene er et misforstått kompliment. For å utvikle korpsene videre, trenger vi sterke kulturskoler, sier generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund, Arild Moen.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) mener at FrPs forslag er usedvanlig dårlig og vil i praksis bety en rasering av det lokale musikklivet. NMF har i en årrekke vært en pådriver i arbeidet med å etablere kulturskoler som en lovfestet ordning, og er i dag den største enkeltbrukeren av kulturskolen.

— FrP har i mange sammenhenger snakket det frivillige kulturlivets sak, men her har de nok misforstått prinsipper om hvordan vi ønsker en utvikling innen fritidssektoren. Gjennom et nært samarbeid med profesjonelle instruktører og musikkpedagoger, har kulturskolen bidratt til å øke kvaliteten betydelig i skolekorps over hele landet. Våre erfaringer viser at kulturskolen og de frivillige er gjensidig avhengig av hverandre.

Det er Norges Musikkorps Forbund som melder dette i dag.

Publisert:

Del: