INNLEGG: Å avvise all kritikk fra så mange kompetente hold, faller på sin egen urimelighet, skriver dirigent Øystein Fevang.

Øystein Fevang09/Foto: Ingrid Skaare/NRK

Det er trist og bekymringsfullt å lese om manglende demokratiske prosesser, hemmelighold og dårlig personalpolitikk fra øverste hold i Norges Korforbund. Dette er ille nok i seg selv, og for dem det gjelder.

Enda verre er de signalene styret i Norges Korforbund, med presidenten i spissen, sender ut til alle oss som brenner for og jobber med kor, korsang og kompetanseheving hos både sangere og dirigenter. Å ansette en generalsekretær som mangler musikkfaglig kompetanse, og å forbigå andre meget kvalifiserte søkere, er for meg helt uforståelig.

I det musikkfaglige miljøet er det stor bekymring rundt hvilken retning Norges Korforbund er i ferd med å ta. Presidentens svar her på Ballade tyder på en president med mangel på evne til å ta

selvkritikk. Han både bagatelliserer sakenes alvor og angriper dem som med tungt hjerte må si opp sin jobb eller sitt verv, i stedet for å ta signalene alvorlig. Å avvise all kritikk fra så mange kompetente hold, faller på sin egen urimelighet, og bygger opp under bekymringen om en president som verken ser alvoret eller har evne til å lytte til signaler.

“Ifølge generalsekretær er arbeidsmiljøet godt og det er god stemning mellom de ansatte”, hevder presidenten. Det er dessverre signaler som tyder på at det ikke stemmer. At presidenten velger å kommunisere med generalsekretæren, og ikke de andre ansatte om dette, er bekymringsfullt. Presidentens manglende kommunikasjon med ansatte, begrunnes med at den tidligere generalsekretæren ønsket at kommunikasjon til ansatte skulle gå gjennom ham. Helt uavhengig av om den tidligere generalsekretæren ønsket dette (hvilket betviles), faller også dette på sin egen urimelighet. Og dette gir uansett ikke grunnlag for ikke å svare på henvendelser fra ansatte eller tillitsvalgte.

Jeg forventer at alle bekymringsmeldinger, oppsigelser, og alle ressurspersoners begrunnelse for å trekke seg, blir grundig diskutert i hele kor-Norge, slik at vi får alle sakens sider på bordet.

Tillitsvalgte rundt i Norge snakker om at det har vært et skikkelig “grasrotoppgjør” fra distriktene, og at det var på tide med et “regimeskifte” i sentralt i Oslo. Hva med å orientere kor-Norge om dette, og fortelle hva som har vært frustrerende?

I denne situasjonen er det nå viktig at både president og generalsekretær kommer på banen og er tydelige på hva som er Korforbundets satsningsområder og prioriteringer i fremtiden.

Og hvor står Norges Korforbund i saken om opprettelse av proffkor i Norge? Norges Korforbund har tidligere jobbet hardt i denne saken. Hva skjer nå? Dette burde være en av de viktigste oppgavene for Norges Korforbund, men saken virker ikke prioritert.

Øystein Fevang er dirigent for Oslo Filharmoniske kor.
Mottok Norges Korforbunds ærespris “Korprisen” i 2007, Grammy-nominert i 2006

Publisert:

Del: