I fjor høst slo aksjonsgruppen for jazz alarm på vegne av Norges jazzklubber, og nå tvinges de første jazzklubbene til å kaste inn håndkledet. I forrige uke la Sandnes Jazzklubb ned virksomheten, og på Østlandet strever Oslo Jazzforum og Eidsvoll Jazz for å overleve.

Norges jazzklubber utarmes. I 2000 var Blå i fokus og ble reddet av Norsk kulturråd, men Blå er ikke alene. I forrige uke la Sandnes Jazzklubb ned, og på Østlandet kjemper Oslo Jazzforum og Eidsvoll Jazz en iherdig kamp for å overleve. Samtidig kutter Trondheim Jazzforum drastisk ned på aktivitetsnivået for å sikre videre virksomhet.

Hovedpillarene i Norges nettverk av jazzarrangører står i fare for å smuldre vekk, og jazzorganisasjonene er ikke i stand til å stanse denne utvikling fordi tilskuddsnivået til norsk jazzliv overhodet ikke står i samsvar med utfordringene.

Arbeidet med evalueringen av “Improvisasjon sett i system” igangsettes i disse dager. En bredt sammensatt styringsgruppe har fått i oppdrag å se på status for norsk jazzliv sammenliknet med målene som er trukket opp i denne utredningen. Styringsgruppen skal beskrive jazzmiljøets situasjon pr. i dag, men vi kan allerede nå stadfeste behovet for en betydelig økning i statstilskuddene til jazzorganisasjonene for 2002.

For mer informasjon ta kontakt med Norsk jazzforum på telefon 22 41 20 10, Vestnorsk Jazzsenter på telefon 55 32 09 76 eller Østnorsk Jazzsenter på telefon 22 20 64 24.

Aksjonsgruppen for jazz består av:
Erling Johansen – Generalsekretær i Norsk jazzforum
Bo Grønningsæter – Daglig leder i Vestnorsk Jazzsenter
Lise Gulbransen – Daglig leder i Østnorsk Jazzsenter

Publisert:

Del: