Når Musikmesse Frankfurt åpner dørene under mottoet “Rhythm ’n’ Business” onsdag 6. april, er Norge er for første gang representert med egen norsk stand. Etter over ti år med svensk-norsk standsamarbeid fant man 2005 som et passende år til å bryte unionen – med en særlig vekt på orkesterprosjektet “Et eget århundre”. Den store komponisten György Ligeti vil for øvrig motta en hedersutmerkelse for sin lange innsats for samtidsmusikken.

Frankfurt 2002

Årets messe er den 26. på like mange år. Denne enorme møteplassen, som strekker seg over ni messehaller, er verdens største messe for musikkinstrumenter, musikkutstyr, noter, computer-software og hardware for musikk, m.m. samler i år 1400 utstillere og tusenvis av besøkende. Messens siste dag, 9. april, er åpen for vanlig publikum, mens de tre første dagene er forbeholdt musikkbransjen. Parallellt med Musikmesse, i fire haller samme område, går verdens største messe for lyd- og lyssystemer til sceneproduksjon, Prolight + Sound. I fjor hadde de to messene et samlet besøk på 92.000 mennesker fra rundt 100 land.

Årets norske satsing gjøres i samarbeid med det tyske musikkforlaget Polyhymnia, som representerer flere av de norske selskapene på standen. De norske noteforlagene som er tilstede er Cantando Musikkforlag, Lyche Musikkforlag, Musikk-Huset, Norsk Musikforlag og Norsk Noteservice.

I år deltar for første gang også Norsk Musikksamling på Nasjonalbiblioteket, som i samarbeid med Musikkinformasjonssenteret skal presentere den mer kulturhistoriske siden av norsk musikkliv. Musikkinformasjonssenteret vil denne gang legge spesiell vekt på å presentere verkene i prosjektet “Et eget århundre – Norsk Orkestermusikk 1905-2005”. I forbindelse med Hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen i 1905 har Musikkinformasjonssenteret tatt initiativ til en konsertserie i sesongen 2004-2005 med landets fem store symfoniorkestre, som vil presentere 20 av de viktigste komponistene og orkesterverkene fra dette hundreåret. Prosjektet setter seg fore å belyse kvalitetene i den norske orkesterkulturen med det formål at norske orkesterverk fra det siste århundre oftere skal få klinge i konsertsalene og begeistre et voksende publikum i inn- og utland.

— Et eget århundre ville vært utenkelig uten at ledelsen og programkomiteen i Bergen filharmoniske orkester, Kringkastingsorkesteret, Oslo filharmoniske orkester, Stavanger symfoniorkester og Trondheim symfoniorkester lot de 20 utvalgte verkene inngå i orkestrenes sesongprogram. Det er første gang landets orkestre samarbeider om en landsomfattende konsertserie, og det er første gang man i stor målestokk setter fokus på landets skapende og utøvende orkesterkultur. Med tanke på orkesternes lange planleggingshorisont og kompliserte produksjonslogistikk, er dette en seier for samarbeidsklimaet i dagens norske musikkliv, kan vi lese på hjemnmesidene til Musikkinformasjonssenteret.

Den norske standen på Musikmesse befinner seg i Hall 3.1, og har standnummer B 51. Vi tar også med at György Ligeti vil motta Frankfurt Music Prize 2005 for sitt liv i og for musikken. I følge professor Patrick Dinslage har Ligeti spilt en stor og sentral rolle innen musikkhistorien i siste halvdel av det tyvende århundre, med en betydelig innflytelse på hvordan vår tids musikk klinger.

Publisert:

Del: