Vokalensemblet Nordic Voices holder konsert i Universitetets Aula tirsdag 25.april kl 20.00. Konserten har tittelen “Studies After Nature” og markerer at det er 10 år siden ensemblet ble startet.

Nordic Voices, 2003

Konsertens tittel forteller om et program hvor en av de eldste inspirasjonskildene for komponister, naturen, står i sentrum, og hvordan naturen er brukt som basis for vokalekomposisjoner opp gjennom tidene.

Som for eksempel i Luca Marenzios “Madrigaler”, hvor naturen brukes som metafor for udødelig kjærlighet, eller som i Cecilie Ores ”Schwirren” hvor lyden av døende fluer brukes som lydkulisse for å beskrive en novelle av Robert Musil.

Det sistnevnte stykket er skrevet spesielt til Nordic Voices. I Peter Ablingers ”Studien nach der Natur” produseres det neste barneaktige lydskisser av dagligdagse ting, slik som motorveier, tog og (igjen) fluer.

Nordic Voices har i løpet av de ti årene ensemblet har eksistert vokst seg til å bli et av de mest betydningsfulle vokalensemblene i Norden. I år vil gruppen besøke konsertarenaer og festivaler i Norge, Frankrike, Hellas og USA, for å nevne noe.

Nordic Voices var også for ikke så lenge siden å se på ”Hovedscenen” i NRK TV.

Publisert:

Del: