Boka er en del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge, der målet er å gjøre kulturarrangementer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Fra venstre: prosjektleder Berit Vordal, rådgiver i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Cato Lie, statssekretær Bård Folke Fredriksen og daglig leder i Norske Konsertarrangører Torbjørn Heitmann Valum, © Norske konsertarrangører

Fredag lanserte Norske Konsertarrangører (NKA) Tilgjengelighetshåndboka for kulturarrangører. Boka har som mål å inspirere kulturarrangører til å gjøre sine kulturarrangementer tilgjengelig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Forskning viser at mangelfull tilrettelegging er en av hovedårsakene til at mennesker med nedsatt funksjonsevne i liten grad deltar på kulturarrangementer. Det er ikke alltid mulig å oppfylle alle krav til tilrettelegging, men NKA viser i pressemeldingen til at mye kan gjøres gjennom bevisstgjøring hos alle ansatte og god informasjon om tilgjengelighet på nettsiden og i trykket materiell .Boken er en del av prosjektet Tilgjengelighet Kultur-Norge, og har blitt laget i tett samarbeid med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

I arbeidet med håndboka er det forsøkt å samle informasjon som kan være nyttig for kulturarrangører som vil satse på god tilgjengelighet. NKA har delt informasjonen inn i syv innsatsområder. Hvert innsatsområde sier noe om hva som er viktig for å få til bedre tilgjengelighet. Målet er at denne boka vil hjelpe arrangører i dette viktige arbeidet.

– Det jeg liker spesielt godt med boka er sjekklisten som på en enkel og oversiktlig måte kan hjelpe kultur- og konsertarrangører med å forbedre sitt arbeid og forhold til tilgjengelighet. Vi håper at håndboken kan bidra til økt tilgjengelighet og at tilgjengelighet blir fulgt opp ved at det stilles krav, sier fagpolitisk rådgiver Cato Lie i FFO til i meldingen.

Om prosjektet
«Tilgjengelighet Kultur-Norge» er et prosjekt som eies av Norske Konsertarrangører. Prosjektet er finansiert av Bufdir v/Deltasenteret ved støtteordningen «tilskudd til arbeid med universell utforming». Prosjektet ble startet opp i 2015 og har nå fått midler til videre satsing med blant annet en støtteordning der medlemmer av NKA kan søke om økonomisk støtte til egne prosjekter på tilgjengelighet.

Publisert:

Del: