Arne Nordheims komponistpris ble i år tildelt den norske komponisten og organisten Nils Henrik Asheim.

Nils Henrik Asheim_Arne Nordheims komponistpris 2007 (Foto: Ann Iren Ødeby/Ultima)

Arne Nordheim selv var til stede da Ellen Horn overrakte selve prisen under en konsert med Oslo Sinfonietta i Ultimafestivalens regi i Universitetets Aula. Prisen er på 110 000 kroner.

Om årets prisvinner

Nils Henrik Asheim, født i Oslo i 1960, gjorde seg tidlig bemerket som komponist. Som 15-åring var han representert med sin blåseoktett “Octopus” ved Ung Nordisk Musikkfest i Helsinki, 1975. Da hadde han allerede rukket å studere komposisjon med Olav Anton Thommessen i tre år. 18 år gammel vant han 2. pris for gruppen under 35 år ved Den Europeiske Kringkastingsunions Rostrum i Paris for verket “Ensemblemusikk for 5”. Året etter begynte han sine studier i kirkemusikk ved Norges musikkhøgskole. Han studerte orgel med prof. Harald Herresthal og klaver med Geir Henning Braaten og er aktiv som utøver på disse instrumentene.

Asheim har to ganger mottatt Norsk Komponistforenings pris “Årets verk”; i 1982 for “Vindu” og i 1986 for “Vannspeil”. Han mottok Edvard-prisen for “Chase” i 2002. EDVARD-juryen uttalte den gang følgende om vinnerverket:

— ”Chase” er et verk som fanger lytteren i en rik og uforutsigbar strøm av innskytelser en smakfull og veldisponert beretning som svinger seg lekent mellom øyeblikk og helhet. Komponisten forener på en elegant måte et klassisk format med et eksperimentelt og særegent uttrykk.”

I de nyeste verkene fra 2000 og senere kan det merkes et skifte i Asheims komposisjonsmetode, med et sterkere fokus på klang og lydens fysiske og taktile side. Han arbeider nå med komposisjoner bygd opp av ulike “rom”, som han går inn og ut av. Det grunnleggende materialet er gitt i begynnelsen av stykket, og resten av forløpet går ut på å belyse dette fra ulike sider. Å lytte til et verk blir mer som en fordypning i flere muligheter en som en prosess gjennom nye stadier. Med dette håper han å kunne kombinere stram, arkitektonisk struktur med den spontane frodigheten fra improvisert musikk.

Verklisten omfatter for en stor del kammer-, kirke- og orkestermusikk. Sentralt står større verk som “Speil” for orkester og “Turba” for orkester, kor, solister og elektroniske stemmer (nominert til Nordisk Råds Musikkpris). Asheim har ved noen anledninger levert musikk til offisielle seremonier, som fanfaren til de Olympiske Vinterleker på Lillehammer 1994 og inngangsmusikken til det norske kronprinsparets vielse 2001.

I årene 1989-91 var Nils Henrik Asheim formann i Norsk Komponistforening. Siden 1991 har han bodd i Stavanger, hvor han har spilt en aktiv rolle som komponist, utøver og administrator, blant annet som den sentrale drivkraften bak opprettelsen av det alternative kultursenteret Tou Scene som åpnet i gamle bryggerilokaler i 2005 og som er blitt et samlingssted for det unge kunstmiljøet i Stavanger.

Arne Nordheims komponistpris ble opprettet av Kulturdepartementet 20. juni 2001 i anledning Arne Nordheims 70-års dag. Prisvinner utpekes av en jury med Arne Nordheim som leder.

Det er Ultima som melder dette.

Publisert:

Del: