Norsk Folkemusikk- og Danselag svarer her på kritikken fra TONO og GramArt i forbindelse med Helene Bøksles album “Elverhøy” og låta “Natta vi har”. NFD mener de har påpekt en faktisk feil, og ser ingen grunn til å beklage det.

Helene Bøksle - Elverhøy

På hjemmesidene til TONO, GramArt og Helene Bøksle blir Norsk Folkemusikk- og Danselag i dag mer eller mindre unisont bedt om å beklage og trekke ”forhastede beskyldninger om plagiat” tilknyttet utgivelsen ”Natta vi har” på platen ”Elverhøy”.

Norsk Folkemusikk- og Danselag har ikke nevnt begrepet plagiat, det begrepet er fokusert på fra media sin side. 3. mai skrev vi et brev til TONO, med kopi bl.a. til UNIT Management, der vi fremholder at ”Natta vi har” må være basert på middelalderballaden ”Margjit og Targjei Risvollo”, men at den er registrert med fulle komponistrettigheter i TONO.

Vi sa videre i brevet at ”Dersom opplysningene ovenfor er korrekte har Helene Bøksle, Askild Holm og Sindre Hotvedt gjort seg skyldig i brudd på Åndsverkloven (ref §§ 1 og 46)”.

Nå viser det seg at det var gjort en feilregistrering i TONO. Dette blir nå rettet opp og den konkrete saken tilknyttet komponistrettighetene til middelalderballaden ”Margjit og Targjei Risvollo” vil med det være ute av verden.

Vi har ikke ønsket å skade Helene Bøksles eller andre av de berørtes omdømme. Men de må også være forberedt på å ta sin del av ansvaret for feilen som er gjort.

Det vi har gjort er å påpeke en feil. Det vi har ønsket er større forståelse for den tradisjonelle folkemusikken og tradisjonsbærernes rolle.

Debatten som har fulgt av dette mener vi har vært nyttig i så måte. Denne agendaen vil fortsatt gjelde for Norsk Folkemusikk- og Danselag. Feilen er nå rettet, og vi ser ingen grunn til å beklage at vi har påpekt en faktisk feil.

Norsk Folkemusikk- og Danselag

Publisert:

Del: