Rettighetsinntekter fra digtalt salg av musikkfiler over internett veier for første gang opp for nedgangen i cd-salget på det britiske musikkmarkedet.

I følge britiske PRS for Music, som tilsvarer norske TONO, vokste royalty-inntektene fra salg av digital musikk på nettet med 73 prosent i 2009. Totalt ble 30 millioner pund, 264 millioner kroner, fordelt til britiske opphavsmenn fra digitalt nettsalg.

I følge PRS-sjef Robert Ashcroft kompenserte veksten i onlinemarkedet på 13 millioner pund med god margin for tap på 9 millioner pund som følger av fall i cd-markedet.

I følge Times Online sa Ashcroft at “2009 var det første året da veksten i inntekter fra det lovlige digitale markedet kompenserte for nedgangen i inntekter fra tradisjonelle cd-er og dvd-er, men vi må være forsiktige med å slå fast at dette innebærer et virkelig vendepunkt”. Han la til at han er overbevist om at det kommende tiåret vil gi vekst i både det lovlige markedet på nettet og i bruken av britisk musikk utenfor Storbritannia.

PRS hentet inn 5,5 millioner kroner for sine medlemmer i 2009 i følge BBC.

Organisasjonen representerer 65 000 komponister og musikkforleggere.

Publisert:

Del: