Fire medlemmer av NRKs kringkastingsråd har så langt uttalt seg kritisk til et fortsatt samarbeid med VG-lista. Kjellaug Nakkim, som inntil årsskiftet var nestleder for Kringkastingsrådet, synes GGFs egenkontroll, båndene til IFPI og alt hemmelighetskremmeriet rundt GGFs tallmateriale er betenkelig: – Hadde jeg vært dem, hadde jeg revidert systemet med en gang, i stedet for å straffe den som påviste svakhetene i systemet, sier Nakkim.

Christer Falck mottar prisen for Årets by:Larmer 2005

Av Knut Steen

Kringkastingsrådet er NRKs høyeste rådgivende organ, som oppnevnes i tilknytning til stortingsvalgene. Åtte av rådets representanter (med personlige vararepresentanter) velges av de ulike partienes stortingsgrupper, mens seks – deriblant leder og nestleder – oppnevnes direkte av kulturdepartementet.

Det sittende rådet satt frem til 1. januar 2006, mens det nye rådet, som enda ikke er oppnevnt, har sitt første møte torsdag 26. januar.

— Min første innvending mot VG-lista, som jeg har uttalt flere ganger tidligere, er at den ikke har inkludert salg fra bensinstasjonene, sier Nakkim:

— At artister som selger så mye som Heidi Hauge ikke skal bli representert på VG-lista, er svært uheldig. Nå forstår jeg at Statoil-stasjonene har blitt tatt med i rapporteringene, og det er bra. Men det finnes veldig mange andre stasjoner som også burde tas med, sier Nakkim.

I lys av den siste tids oppslag om listejuks og prisdumping fra plateselskapene, mener Nakkim at de involverte bør revurdere rutinene:

— Det er i både VGs og NRKs interesse å få andre enn GGF til å sette opp disse listene. Det at GGF kontrollerer seg selv, høres absolutt ikke bra ut. Nå har ikke Kringkastingsrådet mottatt noen klage på dette, men det hender jo at vi tar opp ting på egen initiativ også. I denne saken vil jeg tro at musikksjefene bør ha noe å si, før man trekker noen forhastede slutninger. Men det bør jo være i både VGs og NRKs interesse at denne listen fremstår mest mulig troverdig.

IFPI og GGF-styreformann Sæmund Fiskvik har flere ganger forsikret at GGF absolutt er habile i forhold til den totale kontrollen de har over listene. Nakkim, derimot, betegner blandingen av lukkethet og mange hatter som uheldig:

— Dette er i mine øyne meget betenkelig. Når det er mange hatter ute og går, hører man ofte forsikringer i retning av ”dette klarer vi å håndtere”. Det viser seg oftest å ikke stemme. Jeg kan ikke skjønne annet enn at det må være dårlig reklame for VG-lista at båndene mellom GGF, IFPI og plateselskapene er så tette – hvis objektivitet og troverdighet er et mål. Det hadde også vært nyttig om tallene som listene baseres på ble offentliggjorte. Jeg skjønner ikke hvorfor de skal være hemmelige, sier Nakkim.

I forhold til Christer Falcks ulovlige oppkjøp av egne plater, mener Nakkim at revisjon hadde vært en sunnere reaksjon enn straff:

— Hadde jeg vært dem (GGF, red. anm,-) hadde jeg revidert hele greia med en gang, i stedet for å straffe den som påpekte svakhetene i systemet.

At Falcks overtramp strider mot GGFs regler, mener hun er mindre viktig:

— Om han har brutt reglene i forhold til å kjøpe sine egne plater er mindre interessant i denne sammenhengen. Hvis det er så lett å manipulere så viktige lister, er det viktigat noen tar seg bryet med å bevise det, slik Falck gjorde. Man kan godt si at det er ulovlig og straffe ham for det, men det er viktig å huske på at ingen stoppet ham da han gjorde det. Falck sa fra om juksingen selv og i full offentlighet, for å få frem et poeng. Hvis ikke C+C Records ble tatt for juksingen, er det vel ingen andre som blir tatt heller. Det er langt mer betenkelig, mener Nakkim.

Kjellaug Nakkim har sittet på stortinget for Høyre i 12 år, og er nå pensjonert. Nakkim har bedt seg fritatt fra en ny periode som medlem av Kringkastingsrådet, fordi hun har en sønn som jobber i statskanalen. Nakkim sitter ellers i styret til Parkteateret AS.

Ballade vil følge denne saken videre. Hele artikkelen til Dagens Næringsliv kan du lese på denne lenken.

Publisert:

Del: