Marinens musikkorps i Karlskrona er varslet nedlagt. –Trist og uheldig mener musikksjef i Norges Musikkorps Forbund.

Før helgen varslet svenske medier at Marinens musikkorps i Karlskrona sannsynligvis blir nedlagt. Årsaken er innsparinger i det svenske forsvaret. Til Blekinge Läns Tidning oppgir korpssjef Tomas Hjortenhammar at han har mottatt en liste over personal man planlegger å kutte bort. På denne listen står alle de 30 musikere i korpset.

Forslaget er levert i dag, og beslutning kommer såvidt Ballade forstår i løpet av høsten. Går forslaget gjennom, står musikerne uten jobb fra år 2018.

Les hele saken i Svenska dagbladet.

Norges Musikkorps Forbund beklager hendelsen.

— Det er fryktelig uheldig og trist at de gjør dette i Sverige. Nabolandet vårt har systematisk bygget ned korpsene sine over flere år, sier musikksjef i Norges Musikkorps Forbund, Geir Ulseth.

— Tryggere kår i Norge

Debatten om militærkorpsenes leverett synes å komme tilbake med jevne mellomrom. I Norge var kampene sterkest for 10 år siden, da en rekke av korpsene ble foreslått nedlagt.

Les også: Mangler forutsigbarhet

Trass usikkerhet også senere år, mener Ulseth at det norske forsvaret gjennom denne perioden har fått en mer bevisst holdning til korpsene sine, og tror at det er trygge kår for musikerne.

— Det positive i at noen setter kritisk søkelys på en virksomhet, er at man blir bedre til å formulere og løse oppdraget sitt. Dette har skjedd i Norge, sier Ulseth.


Geir Ulseth. Foto: Norges Musikkorps Forbund

— Det norske forsvaret har brukt en fornuftig argumentasjon for å opprettholde de norske korpsene, og får sagt på en god måte at det er viktig med institusjoner som både kan dekke forsvarets eget behov for musikk ved seremonier og aktiviteter, og som kan være forsvarets ansikt utad mot det sivile samfunnet. Forsvaret trenger at noen profilerer de gode verdiene som forsvaret står for, og det er det forståelse for i Norge.

Må kjenne sin funksjon
Den rødgrønne regjeringen har vært en god støttespiller for korpsene, mener musikksjefen. Ikke minst har det i deres periode kommet en stortingsmelding som sier at korpsene bør styrkes.

— Tror du at regjeringsskiftet som kommer vil spiller inn på synet på de profesjonelle korpsene?

— Jeg tror de norske korpsene sitter trygt. Det er spennende å se hva som skjer fremover, men det ville overraske meg om det skjer noe drastisk. Jeg har mer tro på at det kan komme en styrking, sier Ulseth.

Følg musikkdebatten: Ballade på Facebook
Ballade på Twitter

— Hva så med korpsenes aktualitet — kan det tenke seg at forsvaret i Sverige ønsker seg en annen type musikk ved sine markeringer?

— Det svarer de nok best på selv. Men et korps er jo fantastisk fleksibelt i forhold til oppdrag ute som inne. Det spiller alle genre fra klassisk til swing, samt fanfareoppdrag, og det kan opptre i kammergrupper også. Så hvilken annen type ensemble som skal løse dette ser jeg faktisk ikke for meg.

Ulseth understreker likevel at det er viktig at musikerne i militærkorps ser virksomheten nettopp som del av forsvaret virksomhet — og sørger for å prioritere deres behov.

— Musikerne ønsker seg kanskje flere sivile kveldskonserter med klassisk eller nyskrevet musikk i stedet for en militær parade? Hvis dette har vært tilfelle, at militære oppdrag er nedprioritert, vil jo støtten internt i forsvaret også forsvinne og det er lettere å støtte et nedleggingsforslag når og hvis dette kommer.

— Igjen tror jeg at de norske korpsene har vært veldig bevisste på å løse de militære oppdragene på en god måte, og med det hatt full støtte internt. Vi har også sett en klarere fordeling mellom de ulike våpengrenene. For eksempel har korpset i Trondheim skiftet fra Hæren til Luftforsvaret nettopp for å dekke det behovet luftforsvaret har for et eget korps. Dette ser ut til å ha fungert meget bra for dem, avslutter Ulseth.

Publisert:

Del: