Det nye rådet skal ifølge regjeringen arbeide mer spisset mot næringsutvikling. Fra musikkfeltet får de med seg Kai Robøle, Erik Brataas og Erlend Mogård Larsen.

Fra venstre: Elisabeth Sjaastad, Kai Robøle, Thorhild Widvey, Anne Gaathaug og Stine Helén Pettersen. Foto: Ketil Frøland / Kulturdepartementet

Det nye næringspolitiske rådet erstatter bransjerådet, som ble opprettet i 2013. Ifølge regjeringen skal rådet ha fokus på de som investerer og arbeider med å få kunstnerisk og kreativ innhold ut på markedet. I utvelgelsen av medlemmer har man sett etter personer som har hatt kommersiell suksess innen sitt felt.

Stillingen i rådet gjelder for to år, og er personlig. Ifølge pressemeldingen skal virksomheten rette seg inn mot bransjer med kommersielt potensiale når det gjelder internasjonalisering og skalering. Kulturminister Thorild Widvey sier i en tilhørende pressemelding:

– Hvordan vi best styrker verdikjedene og sørger for at norsk kunstnerisk innhold når ut til publikum, og hvordan inntektene kan gå tilbake til norske bransjer og investeres i morgendagens talenter er viktige spørsmål rådet skal se på.

Det er spesielt feltene film, spill, musikk, litteratur, arkitektur og design rådet skal representere. I pressemeldingen står det også at det vil bli lagt stor vekt på koblingene med IKT, samt å gi innspill og råd til regjeringen i utfordringer og muligheter digitaliseringen representerer.

Er danskene og svenskene bedre på å fremme kultur, spør Dagens Næringsliv i reaksjon til det nye næringspolitiske rådet.

For musikkfeltet er medlemmene Kai Robøle, daglig leder og grunnlegger av Waterfall selskapene og styremedlem i by:Larm og Musikkforleggerne, Erik Brataas, administrerende direktør i Phonofile, og Erlend Mogård Larsen, seriefestivalgründer og daglig leder i by:Larm. Sekretær blir Anne-Britt Gran, professor ved Handelshøyskolen BI og leder for BI Centre for Creative Industries. Videre ser rådet ut som følger:

 

DATASPILL
Kim Daniel Arthur, spillgründer og deleier i Superplus.
Fredrik Sundt Breien, spillutvikler, daglig leder og deleier i Turbo Tape Games

FILM
Elisabeth Sjaastad, frilansregissør og produsent. Tidligere leder av den europeiske regissørorganisasjonen FERA i Brussel. Arbeider nå hos Kulturmeglerne.
Peter Aalbæk Jensen, filmprodusent, daglig leder og deleier i produksjonsselskapet Zentropa og studioet Filmbyen.

DESIGN OG ARKITEKTUR
Siv Helene Stangeland, arkitekt, gründer og partner i Helen & Hard. Leila Hafzi, designer, grunnlegger av Empower Productions AS og deleier i Rebuild Nepal Foundation.

LITTERATUR
Tor Jonasson, agent og styremedlem i Salomonsson Agency.
Anne Gaathaug, forlagssjef i Kagge Forlag og nestleder i Norsk litteraturfestival.

FINANS, IKT, OG OPPHAVSRETT
Stine Helén Pettersen, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap.
Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Dinamo AS og styremedlem i mediekonsernet Polaris Media.
Rolf Assev, IT-gründer, investor, partner i StartupLab og styreleder i WeWantToKnow
Kjerstin Braathen, konserndirektør bedriftsmarked i DNB, ansvarlig for DNBs satsing på oppstartsbedrifter.

Publisert:

Del: