Det toårige studiumet på Norges musikkhøgskole har søknadsfrist 15. april.

© Foto: Dks Akershus

Da budsjettforhandlingene kom i havn i høst ble det klart at Norges Musikkhøgskole (NMH) fikk bevilgnigen de hadde søkt om til å opprette pianostemmer-utdanning. Studiestart blir allerede til høsten, og det er nå mulig å søke. Søknadsfrist er 14. april.

Pianostemmerutdanningen er ifølge skolens nettsider en to-årig utdannelse på høyskolenivå som fører til kvalifikasjon for yrket som pianostemmer. Utdannelsen fører til graden høgskolekandidat og ved fullført studium har man oppnådd 120 studiepoeng. Programmet skal utdanne selvstendige pianostemmere som kan gå direkte ut i arbeidslivet etter endt utdannelse.

Studieplanen er foreløbig ikke klar, det er heller ikke informasjon om opptaksprøve. Kravene til søker er generell studiekompetanse, og det kan være en fordel med musikkbakgrunn eller håndverkerutdanning.

Etterlengtet studium
Studiumet har vært etterlengtet. Gjennomsnittsalderen for landets omlag 50 pianostemmere ligger i dag på 62 år, skrev MusikkKultur, da støtten ble kjent. Pianostemmer Bjørn Ola Bakke sa den gang til magasinet:

– Vi er alle avhengige av pianostemmere, og mangelen på kvalifiserte pianostemmere ville ganske snart blitt prekær, om vi ikke hadde kommet i gang.

Publisert:

Del: