Årets tildeling fra Musikkverkstedordningen er nå offentlig. Det er fordelt vel 12 millioner kroner til aktiviteter innenfor rock, jazz, folkemusikk og verdensmusikk. I 2007 kom det inn 835 søknader på tilsammen over 37 millioner kr.

Samstemt 2006: Illustrasjonsbilde

Musikkverkstedordningen forteller i en pressemelding at over halvparten av søkerne har blitt tilgodesett, og at det er gitt 422 tildelinger.

Største enkeltbeløp var på en million kroner, laveste var kr 1.700, – og de fleste tildelingene er i størrelsesorden 15 – 25.000 kr. Det var bygging av øverom i tilknytning til Union Scene i Drammen som fikk den største potten.

— Som tidligere år har MVO søkt å ivareta både små og større tiltak, og det er stor spredning i tilskuddsbeløpet, heter det.

Det er gitt støtte til prosjekter og aktiviteter i 156 kommuner i alle fylker. Svalbard har fått tre tildelinger.

Den mest “grisgrendte” tildelingen gikk til Mausundvær, ei øy på Trøndelagskysten med 270 innbyggere. Mausundværs musikkliv fikk kr 15.000 øremerket sanganlegg. Også flere andre mindre lokalsamfunn er tildelt støtte.

I år ble det gitt etableringsstøtte til 22 prosjekter (Startpakker). Det er spesielt gledelig at det gikk to Startpakker til Vestfold og fire til Finnmark, fylkene med færrest søknader og tildelinger innen MVO. MVO ser dette som et uttrykk for at startpakka er et hensiktsmessig virkemiddel.

Det ble gitt flest tildelinger til Akershus (51 stk), Oslo (44 stk) og Hordaland (42 stk).

Fullstendig tildeling finner du på www.mvo.no.

Publisert:

Del: