Idag markeres jubileet på Norges musikkhøgskole, med blant annet band fra kvinnefengsel, lansering av Senter for musikk og helse, samt antologien ”Perspektiver på musikk og helse”.

Musikk og helse, antologi

De siste årene er temaet musikk og helse viet stadig større oppmerksomhet, og musikkterapifeltet har gjennomgått en veldig utvikling i løpet av disse 30 årene.

For en del år siden ble musikkterapi nesten bare brukt overfor barn med funksjonshemming, men nå jobber musikkterapeuter innen de fleste områder i helsevesenet og ellers i samfunnet. I denne anledning ønsker vi å vise fram musikkterapi i et historisk perspektiv representert av musikkterapiens far i Norge, Even Ruud, heter det i en pressemelding fra Norges musikkhøgskole.

30-årsjubileet blir markert ved institusjonen i dag, og i tillegg til møtet med Ruud, blir det opptreden av ”Vanjas harem”, et band fra kvinnefengsel (Musikk i fengsel og frihet), utdrag fra en kabaret framført av kreftpasienter fra Hospice Lovisenberg, foredrag ved musikkterapiens ”grand old man” Clive Robbins (81) fra New York, samt musikkinnslag av glassmusikerne Draup.

I tillegg lanseres Senter for musikk og helse – en web-basert kunnskapsbase for musikk og helse i Norge, og antologien ”Perspektiver på musikk og helse. 30 år med musikkterapi”, redigert av Gro Trondalen og Even Ruud. Antologien blir første bok i en skriftserie fra det nye senteret for musikk og helse.

Det er Norges Musikkhøgskole som melder dette.

Publisert:

Del: