I forbindelse med sitt 10 års jubileum, utlyser MiB konkurranse om å skrive en opera i åpen genre, med premiere høsten 2009. Innsending av det første materialet må skje innen 1. mars 2007. Her kan du lese utlysningsteksten.

Operaillustrasjon (masker)

Musikkteater i Bodø (MiB) utlyser konkurranse om en opera/scenisk verk i åpen genre med premiere høsten 2009 i forbindelse med vårt 10 års jubileum. Konkurransen er for nordiske komponister.

Innsending av det første materialet sendes inn innen 1. mars 2007.

Dette materialet skal inneholde en konseptskisse eller idéskisse og gjerne et utkast til en scene, eller vedlegg av lydopptak/notemateriell av tidligere verk.

Ut fra de innsendte forslagene vil en bredt sammensatt jury velge inntil tre som går videre. Disse får skrive et forprosjekt/miniopera på maksimum 30 minutter som framføres i 2008. Av disse velger så juryen den som går videre og får utvide minioperaen til en helhetlig scenisk verk på inntil 1,5 timer med planlagt premiere høsten 2009, i forbindelse med MiBs 10 års jubileum.

Tema:
— Ungdom
— Globalisering/internasjonalisering
— Flerkulturelt samfunn

Forutsetninger/praktiske rammer:

— Maksimum besetning 15 musikere
— Om mulig – akustisk
— Åpen genre, for eksempel samtidsmusikk, jazz, populærmusikk og verdensmusikk
— MiB ønsker at lokale krefter også skal være med, som for eksempel dans og sang
— Enkel scenografi, lyssetting og kostymer
— Unge komponister oppfordres til å søke
— Engelsk tekst

Ved spørsmål ta kontakt med daglig leder Sissel Aarhaug, sissel@musikkteater.no, mobil nr + 47480 44 238.
Se ellers musikkteaterets hjemmesider www.musikkteater.no
Idéskisser sendes til Musikkteater i Bodø, Boks 771, 8001 Bodø

Publisert:

Del: