Generalsekretær Øyvind Stålsett har sagt opp sin stilling i Norsk musikkråd, og fratrer etter avtale med styret 1. april. Stålsett har vært generalsekretær i musikkrådet siden våren 1997. – Vi takker Øyvind Stålsett for det arbeidet han har nedlagt i Norsk musikkråd, sier styreleder Terje Adde, samtidig som styret forslår en omfattende omorganisering.

Norsk musikkråd, Kirkegaten 20

Av Arvid Skancke-Knutsen

I en kommentar til nyheten om oppsigelsen, sier Stålsett til Musikk.no:

— Styret og jeg er enige om at nå er tiden inne for å skille lag. Organisasjonen har gjennomlevd store omstillinger de siste tre åra. Nå ligger veien åpen for en Ny Giv, bokstavelig talt, gjennom styrets forslag til omorganisering av musikkrådet, og min jobb er gjort.

— Styret har tatt generalsekretærens oppsigelse til etterretning, sier styreleder Terje Adde.

Adde peker at musikkrådet har hatt mange utfordringer de siste årene, og det har vært en krevende jobb å være generalsekretær i organisasjonen.

— Vi takker Øyvind Stålsett for det arbeidet han har nedlagt i Norsk musikkråd, og ønsker ham lykke til videre, sier Adde.

Norsk musikkråd ble opprettet i 1976, og har bl.a. jobbet med oppgaver innen voksenopplæring, driftsstøtte, Frifond, øverom, kulturskoleutvikling, og aktiviteter for særlige målgrupper.

Styret sendte tidligere i år ut høringsdokumentet “Ny Giv”, der de har bedt om innspill til hvordan medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund ønsker at arbeidet skal drives fremover. Styret foreslår her en hel del endringer i forhold til dagens organisasjonsmodell, der Norsk Musikkråd fra 29. mai er foreslått ertstattet av en paraplyorganisasjon, som består av en interessedel og en forvaltningsdel.

Som en konsekvens av dette vil Norsk musikråd også skifte navn til Norsk Musikknettverk, samtidig som det nye forbundet Musikkens Studieforbund skal lanseres.

Norsk Rockforbund, som i dag er det største enkeltforbundet i Norsk musikråd, har i sitt svar på høringsrapporten uttrykt skepsis til et så sterkkt skille mellom den interessepolitiske sfæren og forvaltningsarbeidet. Siden ledelsene i de to nye organisasjonsmodellene er tenkt som sidestilte, frykter NRF dessuten at denne modellen fort kan føre til en handlingslammelse.

— Er det noe Norsk Musikkråd ikke trenger, er det ytterligere treghet eller utydelighet, skriver Kjartan Aa. Berge og Monica Larson i Norsk Rockforbund i sin kommentar. NRF mener at det i tiden videre vil være viktig å ha én tydelig leder – som må “være den som har det kulturtpolitiske ansvaret”.

Norsk Musikkråd opplevde ellers en stor og nokså dramatisk avskalling i medlemsmassen i 2001, da det to desidert største særforbundene – Norges Musikkorps Forbund og Norges korforbund – begge vedtok å melde seg ut. Et forsøk på å etablere alternative forbund innen Musikkrådet på disse feltene, ble heller ingen større suksess.

Høringsnotatet “Ny Giv” kan i sin helhet leses som pdf-dokument på denne undersiden hos Musikk.no – mens høringssvarene kan leses i sin helhet her.

Publisert:

Del: