Hvordan har den digitale tidsalder endret komposisjonspraksis, sound og groove?

Antologien “Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction” kom nylig ut på forlaget Ashgate.

Den ble redigert av Anne Danielsen, som er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og sprang ut av et femårig forskningsprosjekt som ble finansiert av Norges Forskningsråd og Universitetet i Oslo.

På seminaret “Musikk og maskin” den 3. februar vil Guttorm Andreasen (DJ 99, Wasabi), Tone Åse (Trondheim Voices, Kvitretten m.m.), Trond Engum (The 3rd and the Mortal) samt flere av bidragsyterne til boka belyse de digitale musikkverktøyenes nedslag i det rytmiske og improviserte musikkfeltet gjennom egne kunstneriske innslag, kommentarer og diskusjon.

Spørsmål som stilles er:
— Hvilke muligheter og begrensninger ligger i den nye digitale musikkteknologien?
— Hvordan har de digitale verktøyene forandret det rytmiske og klanglige uttrykket i såkalt groovebasert eller rytmisk musikk?
— Hvordan har forholdet mellom framføring og komposisjon endret seg med den nye teknologien?

Seminaret skjer torsdag 3. februar på Nasjonalbiblioteket på Solli plass kl. 13.00. Påmelding før 1. februar til arrangør MIC Norsk musikkinformasjon på adressen: seminar@mic.no. Medarrangør er Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Publisert:

Del: