Hensikten med “Blå sider” er å gjøre skjemaflyten sikrere og mer effektiv.

Musikkfondene skjermdump

Fra 2011 kan alle søkere til Musikkfondene fylle ut og registrere søknadene sine elektronisk.

På “Blå sider” på musikkfondene.no kan søkere registrere seg, få et brukernavn som kan brukes til å fylle ut, oppdatere, endre og sende inn søknader direkte på internettsidene.

Registrerte søkere vil kunne se tidligere innsendte søknader og status for disse. Vedlegg som CV kan lastes opp i elektronisk form sammen med søknaden.

Første søknadsfrist i 2011 Komponistenes Vederlagsfond (KVF) som har søknadsfrist 1. februar.

Andre fond man kan søke på gjennom dette systemet er Det Norske Komponistfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet.

Spørsmål til ordningen kan rettes til pes@musikkfondene.no

Publisert:

Del: