Nylig kunne Ballade melde at konsertserien Blårollinger hadde fått avslag på sin søknad om økonomisk driftsstøtte fra Oslo kommune. De så dette som en direkte konsekvens av bortfallet av LOK-ordningen i fjor. Vi har snakket med noen av de som var mest kritiske i denne saken. Hvordan har arrangører opplevd første halvår uten LOK-støtten? Musikkens venner mener at mye tyder på det nå blir gitt mindre støtte enn tidligere, og mener dette i særlig grad rammer mindre steder.

Cello

Av Bjørn Hammershaug

Musikkens Venner er et landsomfattende arrangørnettverk innenfor den klassiske sjanger. De representerer 35 lokallag som i 2005 arrangerte 262 konserter. De stilte seg kritiske til bortfallet av støtten til lokale kulturtiltak, og i et innlegg her på Ballade i oktober 2006 uttalte de:

— For oss og de mange frivillige konsertarrangører rundt om i landet vil det absolutt merkes at 6 millioner i støtte til lokal konsertaktivitet forsvinner. LOK har vært og er et viktig tilskudd for Musikkens venner. I 2005 ble ca 400.000 fordelt til 25 av våre arrangører. Dersom disse pengene forsvinner blir det mindre å lage konserter for og en tøffere hverdag for frivillige konsertarrangører.

De trakk også frem det samme poenget som Østnorsk Jazzsenter: – Det som forundrer oss er at regjeringen stryker ordningen før en tilsvarende ordning er på plass, en ordning som ikke er avhengig av den enkelte kommunes kultursatsing.

Mindre støtte

— Det ble gitt løfter om økte midler og økt satsning på kulturen, men signaler vi har mottatt tyder heller på det motsatte. Det blir gitt mindre støtte, sier Walan.

— Men signalene vi har fått fra våre arrangører er at de ikke tør å satse på arrangementer som kan bli for dyre, i frykt for ikke å motta offentlige midler. Det er noen som står mer på enn andre, og jobber for eksempel mot næringslivet. Det offentlige har ikke stilt opp i særlig grad, det er i hvert fall de tilbakemeldingene vi har fått.

Rammer småstedene

Hun mener dette rammer spesielt hardt på de mindre stedene:

— Her er de helt avhengige av å få støtte for å få det til å gå rundt. Her mener jeg staten svikter sitt ansvar, det er tross alt snakk om profesjonelle musikere, og da bør staten stille opp med midler.

Men det var vel heller ingen garantier om at arrangører var garantert støtte under LOK-ordningen?

— Nei, det lå ingen garantier i LOK-støtten, men de fleste arrangørene regnet med å få noe støtte derfra.

Walan poengterer at det ble skapt mye med relativt små støttemidler under LOK-ordningen:

— Vi har statistikk som viser at våre arrangementer i snitt fikk 15 000 kroner i årlig støtte med denne ordningen. Det høres lite ute, men det sikret mye aktivitet, understreker hun, men sier det er for tidlig å konkludere den nye ordningen:

— Det er vanskelig å se håndfaste konsekvenser på om antall arrangementer har blitt færre før året er omme, sier Unni Walan i Musikkens venner.

Fakta om LOK
Støtten til Lokale kulturtiltak (LOK) ble fjernet på inneværende statsbudsjett. Overføringene skal heretter skje i regi av landets enkelte kommuner. Dette skapte mye strid blant mange av landets mindre arrangører, og en underskriftskampanje mot vedtaket fikk nær 10 000 støtteerklæringer i løpet av kort tid.

Kulturministeren har beroliget de lokale arrangørene med at kultursektoren samlet sett fikk en formidabel budsjettøkning, og at kommunene både er mest egnet til å foreta en slik tildeling og at de nå har økonomiske muskler til å gjøre det. Motstanderne til dette hevdet blant annet at det er en fare for at midlene forsvinner i det store kommunesluket, siden de ikke er øremerket kulturtiltak.

Har du reaksjoner eller sitter du med egne erfaringer i forbindelse med denne saken? Ballade tar gjerne mot kommentarer og innlegg på e-post.

Publisert:

Del: