FONO deler årlig ut sin «Bjellesaupris», og i år har de gitt den til eksportorganiasjosjonen Music Norway.

Kathrine Synnes Finnskog medFONOs Larry Bringsjord., © FONO

Bjellesauprisen for 2018 er delt ut. I år mener plateselskapene i FONO at Music Norway har gjort seg fortjent til tittelen på grunn av sitt målrettede arbeid med å styrke norsk musikks posisjon internasjonalt.

FONO skriver i en pressemelding at des store forandringene i bransjen innen distribusjon, formidling og promotering stiller store krav til bransjeorganisasjoner som skal manøvrere seg fram gjennom et stadig skiftende landskap, og at «dette er en utfordring Music Norway har møtt og mestret på en god måte.»

– Norsk musikkbransje er i vekst og planlegger for videre vekst. Det norske markedet er lite. Derfor er det viktig at norsk musikkbransje har ambisjoner om aktivitet i de viktigste markedene for norsk musikk der ute. Det sier Music Norways direktør Kathrine Synnes Finnskog.

Begrunnelsen for prisen lyder videre: «Norsk musikk har aldri stått sterkere internasjonalt enn den gjør i dag. Enten vi snakker om kommersielle stjernenavn som Kygo, Sigrid og Stargate eller mer ukjente representanter for litt smalere sjangere et stykke unna den brede offentlighet. Å gi Music Norway all æren for de siste årenes store vekst i norsk musikkeksport vil nokså åpenbart bli helt feil, men at organisasjonen bør ha del av æren synes like innlysende.

For med årlige tilskudd fra statsbudsjettet har Music Norway jobbet metodisk for å fremme norsk musikkeksport på mange fronter. Organisasjonen har initiert og invitert til kurs og seminarer der bransjeaktører kan utvikle kompetanse som gjør dem bedre rustet til å møte de utfordringene dagens digitaliserte og teknologidrevne musikkbransje innebærer. Organisasjonen har vært aktivt tilstede på norske festivaler, der de i samarbeid med arrangører har lagd møteplasser for norsk og internasjonal presse (…)

Og ikke minst: Music Norway har stått sentralt i arbeidet med å gi norske komponister, utøvere og bransjerepresentanter bedre muligheter utenlands. Både med stipender og turnéstøtte har de aktivt støttet og gjort det lettere for norske musikere og bransjefolk å komme seg til utlandet, der de kan møte sitt publikum, utvide sitt marked og bygge et nettverk både de og musikk-Norge har glede og nytte av – på kort så vel som på lang sikt.»

Bjellesauprisen ble innstiftet av FONO i 1994 og tildeles ved jevne mellomrom personer eller institusjoner som, ved å vise vei (være Bjellesau) har gjort en helt spesiell innsats for norsk musikk.

Publisert:

Del: