Men få kan leve av musikkdramatisk arbeid alene. Det viser ny rapport som ser på økonomien i musikkdramatisk scenekunst.

Utsnitt fra forside av rapport Økonomien i musikkdramatisk scenekunst

Mandagpresenteres rapporten Økonomien i musikkdramatisk scenekunst. Den er skrevet av Menon Economics AS på bestilling fra NOPA, Musikkteaterforum og Musikkteaterhøyskolen.
Rapporten.

I studien kom det frem at rundt tre fjerdedeler av alle scener i Norge satt opp musikkdramatiske verk i 2016. I gjennomsnitt var omtrent én av fire oppsetninger ved disse scenene musikkdramatikk. Samtidig fant rapporten at nesten 40 prosent av billettene som ble solgt var til musikkdramatiske forestillinger.

– Dette tyder på at musikkdramatiske oppsetninger genererer høyere billettsalg enn øvrige oppsetninger – og dermed gir høyere billettinntekter til scenene, skriver Musikkteaterforum.no i en pressemelding.

Et konservativt anslag viser at det i 2016 ble solgt rundt 930 000 billetter til musikkdramatiske forestillinger, noe som ga billettinntektene for rundt 340 millioner kroner.

Dette tilsvarer ifølge meldingen 37 prosent av de totale inntektene fra alle former for scenekunstforestillinger i Norge i 2016.

Vanskelig å leve av
Omtrent halvparten av oppsetningene hadde norske opphavere. Men det fremgår også av rapporten at relativt få kan leve av musikkdramatisk scenekunst alene.

Kun 13 prosent av respondentene i en større spørreundersøkelse utført i forbindelse med rapporten har en inntekt som den definerer som høy nok til at de kan leve av den. Og bare halvparten av disse arbeider eksklusivt med musikkdramatisk scenekunst.

En tredjedel av respondentene sikrer seg en inntjening man kan leve av gjennom andre kanaler innenfor (scene)kunstfeltet. De øvrige to tredjedelene må ifølge rapporten tjene penger utenfor kunstfeltet.

Den gjennomsnittlige inntjeningen fra musikkdramatisk virksomhet var i 2016 på 170 000 kroner. For de nevnte 13 prosentene lå den gjennomsnittlige inntjeningen på 550 000 kroner.

Rapporten presenteres i sin helhet på Det norske teater 5. februar kl. 18.30.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade

Publisert:

Del: