Det første av fire årlige møter mellom partene vil finne sted 7. februar.

© Søren Storm Hansen / Flickr.com

Et bedre samarbeid står på agendaen når aktører i utelivet inviteres til det første av fire planlagte møter i 2018 med politiet i Oslo i februar.

Møtene er resultat av en avtale mellom Virke, NHO Reiseliv og Oslo Politi, som igjen er et direkte resultat av en samling Virke arrangerte mellom partene i oktober. Her kom det frem at alle ønsket tettere dialog.

Les også: Møteplass mellom utelivet og politiet

Møtet holdes på utestedet Internasjonalen på Youngstorget 7. februar fra klokka 12-14.

På agendaen står blant annet refleksjoner og kommentarer til julebordsesongen og vinteren, rusmisbruksituasjonen i byen, sikkerhet og ordensvrker.

Fra politiet stiller:
Stig Vasbø, seksjonsleder for etterretningsseksjonen ved Sentrum politistasjon
Lasse Johnsen, avsnittsleder for etterretning ved Sentrum politidistrikt
Morten Fosse, avsnittsleder ved patruljeseksjonen ved Sentrum politidistrikt
Thomas Kveen, forvaltningsseksjonen ved Oslo politidistrikt
Christina Rooth Thomassen, næringslivskontakt

Publisert:

Del: