Musikknettverk Østlandet skal etableres som egen organisasjon, etter å ha fått status som kompetansesenter for musikk.

Musikknettverk Østlandet (MØST) inviterer alle organisasjoner og enkeltpersoner med tilknytning til musikkfeltet på Østlandet til å være med å stifte MØST som en ny forening. Foreningen skal jobbe for å: styrke, utvikle og dele kompetansen i det frie musikkfeltet. Dette skal bidra til at aktører i det frie feltet settes i stand til å utvikle, produsere, formidle og administrere egen virksomhet – slik at denne blir effektiv og bærekraftig både kunstnerisk og økonomisk.

Etableringen av MØST som egen organisasjon kommer som følge av at Norsk kulturråd la fram nye retningslinjer for de regionale kompetansesentrene for musikk. MØST er ett av sju regionale kompetansesentre for musikk, og utgjør sammen med ØKS (Drammen), Sørf (Kristiansand), Star (Stavanger), Brak (Bergen), Tempo (Trondheim) og Kofor/RYK (Tromsø) et landsdekkende nettverk som jobber med kompetanseheving i hele musikkfeltet. Fram til nå har MØST vært organisert som et prosjekt under Østnorsk jazzsenter.

I august og september inviterte MØST og Østnorsk jazzsenter til kaffemøter i Oslo, Lillehammer, Hamar og Fredrikstad der aktører i musikkbransjen på Østlandet fikk komme med innspill til både innhold i MØST sitt framtidige tilbud, organisering og forslag til interimsstyremedlemmer og styremedlemmer.

Interimsstyre ble satt sammen under ledelse av Einar Idsøe Eidsvåg og hadde sitt første møte 30. oktober 2017. Interimsstyrr består i tillegg til Eidsvåg av Anne Toril Kasin, Synne Øverland Knudsen, Gunnar Grinaker, Lars Tefre Baade, Øivind Nordal og Espen Andreas Holtan. De har utarbeidet forslag til vedtekter for MØST som legges fram på stiftelsesmøte 11. Januar 2018, på Kafé Hærverk, Oslo.

Mer informasjon om møtet finner du her.

Publisert:

Del: