Representantskapet i TONO valgte i dag nytt styre for de neste to årene. For første gang i TONOs over 70-årige historie er en representant for populærmusikken valgt til leder av styret. Samtidig ble Glenn Erik Haugland fra Norsk Komponistforening valgt som ordfører i representantskapet for samme periode.

Morten Halle

TONO har i dag, torsdag 3. mai, avholdt årsmøte der nytt styre er valgt for de neste to år:

Det nye styret består av: Morten Halle, styreleder fra NOPA; Håkon Berge, nestleder NKF (Norsk Komponistforening); Nils Henrik Asheim, NKF; Ragnar Bjerkreim, NOPA; Leif Dramstad, Norsk Musikkforleggerforening; Bjørn Eidsvåg, NOPA; Bendik Hofseth, NOPA; Synne Skouen, NKF og Peter Tornquist, NKF.

Arne Damsgaard, Norsk Musikkforleggerforening er møtende varamedlem, mens Herman Foss er medarbeiderrepresentant.

For første gang i TONOs historie vil en komponist fra NOPA inneha styreledervervet. Morten Halle er jazzkomponist, 44 år, og han har sittet i TONOs styre i 2 år.

Glenn Erik Haugland fra Norsk Komponistforening ble valgt som ordfører i representantskapet for den neste toårsperiode.

TONO forvalter de økonomiske rettigheter til beskyttet musikk i Norge. Gjennom forvaltningsavtalen overdrar opphavsmannen både fremføringsrettighetene og de mekaniske rettighetene til TONO. Forvaltningen av de mekaniske rettighetene overdrar TONO videre til NCB (Nordisk Copyright Bureau).

TONO representerer komponister, tekstforfattere og musikkforlag, og har i dag over 10.000 medlemmer. Gjennom gjensidighetsavtaler med tilsvarende selskaper i andre land forvalter TONO i praksis hele verdensrepertoaret.

TONO innkasserer vederlag ved kringkasting og annen offentlig fremføring av musikk. Disse pengene fordeles deretter til rettighetshaverne i de fremførte verkene.

TONO ble opprettet i 1928. Det er formelt et andelsselskap, men virker i praksis som et forvaltningsorgan for norske rettighetshavere til musikkverk, med basis i de rettigheter og det vern som disse er gitt gjennom Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven) av 12. mai 1961 med endringer.

Publisert:

Del: